Slide background
Slide background
Slide background

CBC for MaST Education (ROBG-165)

Координиране на съвместните политики и инвестиции в оборудване в областта на образованието в трансграничния регион

Каква е целта?                                                

Общо развитие на областта MaST (Математика, Наука и Технологии).

Какъв е бюджетът?

994,896.64 евро, от които 845,662.12 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Окръжен Училищен Инспекторат Кълъраш (Румъния)

Бенефициент (Б2): Средно Общообразователно Училище "Емилиан Станев" (България)

Бенефициент (Б3): Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“(България)

Бенефициент (Б4): Средно училище "Христо Ботев" (България)

Кога?

Начална дата: 27.04.2017

Крайна дата: 26.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Град Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния

Градовете Велико Търново, Силистра, Тутракан, област Велико Търново и област Силистра, България

Как се изпълнява?

  • Организиране на 2 пресконференции, една в началото на проекта във Велико Търново от Бенефициент 2 и една в края на проекта в Кълъраш от Водещия бенефициент;
  • Рекламни материали (брошури, уебсайт, постоянни табели, популяризиращи проекта, банери тип ролъп, промоционални химикали, папки, прес съобщения);
  • Създаване на MICS (учебни работилници за иновации и творчество) в средните училища в България и Румъния;
  • Организиране на три MICS Eкспо, две в Кълъраш, от Водещия бенефициент и един във Велико Търново от Бенефициент 2;
  • Разработване на обща стратегия за образованието.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 11 подпомагащи трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимия регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Следните резултати бяха постигнати в периода на изпълнение:

- Създадена е мрежата MICS (MaST Innovation and Creativity Study shops/иновационни и креативни учебни работилници)5 гимназии от Румъния (3 от Кълъраш, 1 от Олтеница и 1 от Лехлию Гара) и 3 гимназии от България (1 от Силистра, 1 от Тутракан и 1 от Велико Търново) са част от MICS;

- Всички бенефициенти по проекта закупиха подобно оборудване за MICS (образователни роботи, мини планетариум, механична кутия с инструменти, електронна кутия с инструменти, микроскоп, телескоп, електростатичен демонстративен инструментариум, генератор Van de Grafts, лазерна оптика, фотометричен комплект, набор от инструменти за химически експерименти и др.)

- Организирани са 3 експозиции MICS, 2 в Кълъраш и 1 във Велико Търново. По време на изложението MICS, учениците, участващи в MICS, представиха проекти в областта MAST, както и оборудването, закупено в рамките на проекта;

- Между образователните институции от Румъния и България бяха подписани 8 образователни споразумения за използване и по-нататъшно прилагане на MICS;

- Разработено е румънско-българско сравнително проучване в областта на MaST, обща образователна стратегия, базирана на дейностите на MICS и съвместна учебна програма, които са достъпни на уебсайта на проекта www.mast-education.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.