Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-176

Шанс за развитие

Каква е целта?                               

За повишаване на пригодността за заетост и професионалната мобилност на хората, търсещи работа в Долж, Видин и Свищов.

Какъв е бюджетът?

648,094.73 евро, от които550,880.51 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Университет в Крайова (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Фондация за регионално развитие - (България)

Бенефициент 3 (Б3):Стопанска академия Д Ценов (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 16.05.2017

Крайна дата: - 15.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Крайова, окръг Долж, Румъния

Видин, Свищов, Видин, област Велико Търново, България

Как ще се изпълнява?

  • Подбор и включване на целевата група в дейностите;
  • Създаване на румънско-български кариерен и кадров център;
  • Курсове за професионално обучение;
  • Учебни посещения на членовете на целевата група към социално-икономическите единици в Румъния и България;
  • Създаване на интерактивен уебсайт за улесняване на комуникацията между работодателите и търсещите работа;
  • Организиране на панаир за работа;
  • Конференции по въпросите на устойчивото развитие и увеличаването на заетостта в трансграничния регион;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (листовки, плакати, сборници, 2 пресконференции);

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 14 инициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни срещи и др.), Които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 12 обучения, 1 уебсайт, 1 изложение за работа

- 400 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

- 300 участници в съвместни схеми за образование и обучение в подкрепа на младежката заетост, възможностите за образование и висшето и професионалното образование през границите

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 700 участници

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Резултати:

- Уебсайт на 3 езика (Ro, Bg, En), достъпен на адрес http://robgcareers.ucv.ro/.

- 3 професионални конференции, организирани към университета в Крайова;

- от бенефициентите на проекта са завършени 13 курса в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, физико-химични анализи в областта на опазването на околната среда, английски език, български език, ИТ, предприемачески умения, треньор, PR и комуникационен сътрудник, ръководител на проекти, географски информационни системи,

1 курс по румънски език, организиран от B2 и 1 курс по предприемачество е завършен от B3.

- 3 професионални конференции, организирани от Университета в Крайова;

- 4 учебни посещения за безработни, студенти и преподаватели на потенциални работодатели в България и Румъния;

 - 4 панаири на работа бяха организирани, както следва:

    - 25 октомври 2018 г. в Крайова;

    - 27 март 2019 г. в Свищов;

    - 05 декември 2018 г. в Крайова;

    -29 февруари 2019 г. във Видин.

В университета в Крайова бе създаден Румъно-български център за кариера и набиране на персонал, който ще улесни включването в пазара на труда и професионалната мобилност на безработните, студентите и завършилите от региона на прилагане.

- Цялото оборудване, предвидено в финансовотo споразумение, е закупено от университета в Крайова (оборудване като: модул за компютърна томография, рентгенова тръба, рефрактометър, аудиометър, гониометър, биомикроскоп, устройство NEURO-AUDIO, обектив и др.).

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.