Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-188

“Колективно” Обучение

Каква е целта?

Да увеличи сътрудничеството между съответните институции/организации/ключови участници и да направи образователната система по-ефективна, чрез включването им в образователната програма.

Какъв е бюджетът?

1,383,306.04 евро, от които 1,175,810.11 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация “Евроинтегра“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Национален колеж “Барбу Щирбей” (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Икономически колеж (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Технически колеж “Стефан Бънулеску” (Румъния)

Бенефициент 5 (Б5): Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски” – ПМГ “Св. Климент Охридски” (България)

Кога?

Начална дата: 12.09.2017

Крайна дата: 31.12.2020

Продължителност: 39 месеца и 20 дни

Къде?

Кълъраш, Румъния

Силистра,Благоевград, България

Как?

  • Управление на проекта;
  • Информиране и популяризиране на проекта;
  • Сравнително проучване;
  • Работни срещи;
  • Споразумения;
  • Семинари;
  • Мрежа на гимназиите;
  • Пилотни дейности.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 13 подкрепени трансгранични механизми за подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: повишаване на нивото на координация на публичните институции в допустимата област

Статус на проекта

Проектът беше финализиран на 31.12.2020 г., след две направени удължавания на периода на изпълнение на проекта общо с 15 допълнителни месеца и 20 дни.

Оборудването и обзавеждането за електронни класони стаи, кабинет 1 и кабинет 2 бяха получени от всички бенефициенти по проекта.

Всички бенефициенти по проекта успяха да издадат книги, които съдържат всички модули, разработени по проекта. Всеки модул беше преобразуван в интерактивни уроци за всеки клас (9-12) и бяха разработени общо 84 урока.Уроците са достъпни на http://ecoeducation.eu/en раздел „Достъп до колективно образование“.За достъп до интерактивните уроци, трябва бъде създаден акаунт и да влезе в платформата.

Разработено е сравнително проучване за идентифициране на съвместните и конкретни аспекти по отношение на класовете за консултиране и ориентиране.

Организирани са 3 работни срещи с представителите на партньорите по проекта с цел разработване на съвместен подход за класове за консултиране и ориентиране:

- 2 работни срещи в Силистра: на 18-19.06.2018 и на 30-31.08.2018

- 1 работна среща в Кълъраш на 18-19.12.2018г.

Организирани бяха 7 семинара,3 в България и 4 Румъния, за представяне на модулите, които се считат за инструмент за обмен на информация за всеки от модулите:

- Семинар 1 „Образование за свободното време“, проведен на 24-25.01.2019 г. в Силистра

- Семинар 2 „Образование и култура“, проведен на 25-26.01.2019 г. в Силистра

- Семинар 3 „Образование при извънредни ситуации“, проведен на 26-27.01.2019 г. в Силистра

- Семинар 1 - „Образование за здраве“, проведен на 05.03.2019 г. в Кълъраш

- Семинар 2 - „Сексуално образование“, проведен на 06.03.2019 г. в Кълъраш

- Семинар 3 - „Превантивно образование“, проведен на 07.03.2019 г. в Кълъраш

- Семинар 4 - „Обучение по пътна безопасност“, проведен на 08.03.2019 г. в Кълъраш.

9 споразумения бяха подписани от всички бенефициенти на проекта с институции от България и Румъния, както следва:

- Споразумение за партньорство за модул „Образование и култура“, с Окръжен културен център Кълъраш и Регионална библиотека Силистра

- Споразумение за партньорство за модул “Образование за здраве“ с Департамент по обществено здраве от Румъния и Регионална здравна инспекция от България

- Споразумение за партньорство за модул “Образование за свободното време“, с Окръжни центрове за ресурсна и образователна помощ от Румъния и България

- Споразумение за партньорство за модул „Образование при извънредни ситуации“, с Румънския червен кръст от Кълъраш и отдел „Пожарна безопасност и гражданска защита“ Силистра

- Споразумение за партньорство за модул “Превантивно образование”, с Център за превенция, оценка и консултиране от Кълъраш и Български червен кръст

- Споразумение за партньорство за модул “Образование за пътна безопасност“, с Окръжен Полицейски Инспекторат (Пътно звено) от Румъния и Регионална дирекция на МВР от България

- Споразумение за партньорство за модул “Сексуално образование”, с Отдел за обществено здраве от Румъния и Дирекция за социално подпомагане от България

- Споразумение за партньорство за устойчивост на проект “Колективно образование”, с община Силистра

- Споразумение за партньорство за устойчивост на проект “Колективно образование”, с окръжни училищни инспекторати от Кълъраш и Силистра.

Б2 - Национален колеж „Барбу Щирбей“ организира пилотни дейности в периода 31.05.2019 г. - 16.10.2020 г.; уроците по различни модули бяха посетени от 172 ученици.

Б3 – Икономически колеж Кълърашорганизира пилотни дейности в периода 21.01.2020 – 10.06.2020; уроците по различни модули бяха посетени от 133 ученици.

Б4 - Педагогическа гимназия “Стефан Бънулеску”организира пилотни дейности в периода 13.01.2020 - 28.02.2020; уроците по различни модули бяха посетени от 234 ученици.

Б5 - Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”организира пилотни дейности в периода 17-24.11.2020; уроците по различни модули бяха посетени от 144 ученици.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.