Slide background
Slide background
Slide background

Съвместни решения за извънредни ситуации ROBG 122

Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион

Каква е целта?                               

Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез закупуване на конкретни превозни средства, машини, оборудване и повишаване на осведомеността относно извънредни ситуации.

Какъв е бюджетът?

1,174,231.91 евро, от които998,097.12 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Дробета Турну Северин (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Белоградчик (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 02.02.2017

Крайна дата: - 01.02.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Дробета Турну Северин, Румъния

Белоградчик, България

Как ще се изпълнява?

  • Изграждане на система за ранно предупреждение и закупуване на специфични машини и оборудване
  • Организиране на семинари и кампании за повишаване на осведомеността
  • Създаване и публикуване на съвместно проучване за съвместно управление на риска
  • Организиране на пресконференции, създаване и разпространение на информационни и рекламни материали
  • 1 съвместно симулирано упражнение в случай на извънредна ситуация
  • 1 обща интервенционна група
  • 1 обща група за управление на извънредни ситуации

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: най-малко 5000 души, които се възползват от мерки за защита от наводнения; най-малко 5000 души, ползващи се от мерки за защита от горски пожари; 117,353 души, ползващи се от действия по управление на риска; 1 дългосрочно съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион.

Резултати от програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в областта на ТГС

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 01.02.2020 г., но окончателният доклад все още не е представен в СС.

Община Дробета Турну Северин е подписала основните договори, реализирани са информационни и рекламни материали, проведена е първата конференция на проекта, закупена е офис техника, реализиран е проектът, получени са съответните разрешителни, както и разрешението за строеж, 3 семинара за извънредни ситуации и 24 кампании в училищата бяха проведени с цел повишаване на осведомеността.

ВБ закупи цялото оборудване, предвидено в проекта (най-важното закупено оборудване: 2 микробуса, 2 камиона и багер с гребло). Обшествената поръчка за закупуване на електронни сирени, алармена инсталация и извършване на инсталационни работи беше завършена и договорът беше подписан. Сирените бяха доставени и инсталирани.

Б2 подписа договора за доставка на оборудване. Всички артикули, включени в договора, бяха доставени (Машина за раздробяване на дървесина, тип ремарке със собствен двигател и хидравлично задвижване на ротора, приставки за трошене на клони, трактор, шейна, машина с малък обем).

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.