Slide background
Slide background
Slide background

Пътят на глината (ROBG–4)

Каква е целта?

Да се подобри устойчивото използване на глината като културно наследство чрез развитие на бутиков туризъм въз основа на този ресурс в района.

Какъв е бюджетът?

305,525.97 евро, от които 259,697.08 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение "Гражданско обединение за развитие" (Сдружение ГОР, Плевен, България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация Алексис Проджект, Филиаши (Румъния)

Кога?

Дата на започване: 19/03/2016

Дата на приключване: 18/03/2018

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Видин, Враца, Монтана и Плевен в България

Мехединци, Долж, Олт и Телеорман в Румъния

Как?                                                      

 • Промоционални събития Разработване на 1 нов туристически маршрут "Пътят на глината"
 • Обучение в скулптурна техника– за 50 младежи
 • Организиране на художествени работилници – 2 в Червен Бряг, България и 2 в Калафат, Румъния
 • Организиране на фестивали– 1 в България и 1 в Румъния, всяка година
 • Нов Музей на глината на открито в Червен Бряг, Плевен и в Калафат, Долж
 • Аудио ръководства за елементи от съвместният интегриран туристически продукт
 • Изготвяне на документи на хартиен носител: 1) обща стратегия за развитие на бутиковия туризъм, 2) туристически маршрут " Пътят на глината", 3) Каталог с глинени произведения
 • 1 медийна обиколка – за 50 човека, включително представители на медийте и блогъри

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличаване с 3000 на посещенията на обекти и атракции от културното и природно наследство, 6 интегрирани туристически продукта, 1 обща стратегия за развитие на бутиков туризъм в зоната на проекта.

Резултати на програмата: увеличаване на броя на туристическите нощувки в зоната на проекта с минимум 1350

Статус на проекта

Проектът е финализиран. Резултати:

 • Разработен е 1 нов туристически маршрут „Пътят на глината“
 • Организирано беше 1 обучение по скулптурна техника - за 50 младежи
 • Бяха организирани 2 художествени работилници в Червен бряг, България и 2 в Калафат, Румъния
 • Организирани бяха 1 фестивал в България и 1 фестивал в Румъния
 • Организирани бяха музеите на открито за изкуство с глина в Червен Бряг, Плевен и в Кълъфат, Долж
 • Аудио ръководства за елементи от съвместният интегриран туристически продукт
 • Изготвени бяха следните документи:
 • Организирана беше 1 медийна обиколказа 50 човека, включително представители на медийте и блогъри

Информацията е достъпна за обществеността на уебсайта http://www.thepathoftheclay.eu/

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.