Slide background
Slide background
Slide background

ARCHIVE (ROBG–9)

Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния

Каква е целта?

Опазване и популяризиране на исторически и културно значими обекти от долната част на Римския Лимес, обект кандидат за включване в списъка за Световно Наследство на ЮНЕСКО.

Какъв е бюджетът?

494.928,67 евро, от които420.689,37 евроЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Русенски Университет Ангел Кънчев(РУ) (България)

Бенефициент 2 (Б2): Регионален Исторически Музей - Русе (България)

Бенефициент 3 (Б3): Музей за национална история и археология, Констанца (Румъния)

Кога?

Начална дата: 05.04.2016

Крайна дата: 04.10.2017

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Русе в България

Констанца в Румъния

Как?

  • Категоризация и подбор на обектите на древното римско наследство;
  • Дигитализация на наличните ресурси за избраните места;
  • Въздушни и наземни фотосесии, обработка на данни и създаване на информационна база данни;
  • Разработване на уеб базирана информационна платформа и мобилно приложение;
  • Обучителни мероприятия и дейности по разпространение;
  • Информиране и публичност.

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 2 нтегрирани туристически продукта;

- 1 съвместна стратегия.

Резултати на програмата:

- 4,500 туристи годишно до набелязаните обекти.

Статус на проекта

Постигнати са следните резултати:

Разработена е съвместна стратегия за популяризиране на римските културно-исторически обекти.

Разработени са и 2 плана за управление, един за повишаване нивото на осведоменост и един за опазване на римските исторически и археологически места.

И трите документа са достъпни на уебсайта на проекта: https://www.archiverobg.eu/en/documents.

16 римски обекта от трансграничния район Румъния - България бяха допълнително цифровизирани.

3D цифрови модели на артефакти и предмети са създадени и се предлагат на постоянните изложби, установени в централите на Б2 и Б3.

Създадена е интерактивна уеб базирана информационна платформа и е достъпна наwww.romanforts.eu.

-Мобилното приложение RomanForts е разработено и е достъпно за безплатно изтегляне от магазините за приложения за Android и iOS.

За постигане на тези резултати от партньорите по проекта беше закупено специализирано оборудване, включващо 3D принтери, 3D скенери, дронове, професионални видеокамери и други.

Информационните материали бяха проектирани, произведени и разпространени сред участниците в събитията по проекта.

Проведени са две обучителни мероприятия с акцент върху безпилотните летателни апарати (март 2017 г. в Констанца) и технологиите за 3D сканиране и печат (април 2017 г. в Русе). Възможностите за прилагане на тези технологии за дигитализация, визуализация и популяризация на древноримското културно наследство бяха представени на широката общественост и целевите групи на проекта.

Бяха организирани двe работни ателиета за разпространение в Русе и Констанца.

- Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени в много събития в България, Румъния и в други страни, включително Годишната конференция на трансграничното сътрудничество през 2016 г. (Румъния), събитията в нощта на музеите през 2016 и 2017 г. (България и Румъния), Античното наследство Фестивал „Орел на Дунав“ през 2017 г. (България), Научни конференции Телеком 2016 (България), EEVP 2016 (България), ITHET 2017 (Македония) и EAEEIE 2017 (Франция), Национален форум „3D печат - предшественик на четвъртата индустриална революция“и т.н.

Резултатите от проекта бяха представени на министъра на туризма, на министъра на образованието и науките и на правителствените представители на България.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта, достъпен на: www.archiverobg.eu.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.