Slide background
Slide background
Slide background

Дунав - река с богата история DARWLOH, eMS 6

Каква е целта?

Информиране и популяризиране на идентичността на трансграничния регион и неговите културни и исторически наследства, и подобряване на туристическия поток.

Какъв е бюджетът?

1.318.347,68 евро, от които1.120.595,53 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 266.240 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Фондация „Отворена Ръка”, Ф.О.Р (България)

Партньор 2 (П2): Федерация на работодателите в Регион Олтения (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 09.03.2016

Крайна дата: 08.03.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико-Търново, Русе, Силистра, Добрич в България

Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Създаване на съвместен екип;
  • Съвместни състезания;
  • Съвместни информационни кампании и други дейности и събития;
  • Съвместно проучване на културните и исторически обекти, ландшафта и река Дунав в трансграничния регион;
  • Разработване 45 модела на културни и исторически обекта и Дунавски ландшафт;
  • Съвместни изложения, популяризиращи резултатите на проекта.

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата1 интегриран туристически продукт;

Резултати от програматаУвеличаване на броя туристически нощувки в трансграничния регион с 280.

Статус на проекта

Реализацията на проекта започна с контакти с 15 училища в трансграничния регион за организиране на конкурс за детска рисунка на тема "Знаем ли културните и историческите обекти в нашия регион" с оглед определянето на 45 културно-исторически обекти/места, които да бъдат включени в 3D моделана трансгранична зона. След тяхното съгласуване, партньорите по проекта извършиха теренно проучване на 45 обекта и събраха информационни и фотографски материали, необходими за изработването на 3D модел на трансграничната зона.

След като през ноември 2017 г. моделът на трансграничния регион, състоящ се от 45 модела на избрани културно-исторически обекти и 15 модула на терени, беше разработен и събран, партньорите по проекта продължиха в периода ноември 2017 г. - февруари 2018 г. с организиране на 8 1-седмични изложби на трансграничния модел в България (Русе, Плевен, Добрич и Монтана) и в Румъния (Крайова, Каракал, Александрия и Гюргево). Изложбите се оказаха много популярни сред населението, както и сред посетителите на трансграничната зона, привличайки повече от 56 000 посетители. Сайтът на проекта може да бъде намерен на http://danubeoldrichhistory.ro/en/home-2/, а мобилните приложения "Старата богата история на Дунав" могат да бъдат изтеглени в Google Play и App Store.

Приносът към изпълнението и резултатите на програмата, постигнат по време на изпълнението на проекта, включва:

създаване на 1 интегриран туристически продукт - моделът на трансграничния регион, който беше представен в 8 изложби и популяризирансред туроператори и туристически агенции с оглед включването му в туристически пакети;

• 583 посещения на обекти на културно-историческо наследство, включени в модела на трансграничния регион в резултат на организирането на 8-те изложби;

• 294 туристически нощувки в допустимия район, реализирани от посетителите на 8-те изложби на трансграничния модел;

Партньорите по проекта продължават да работят за популяризирането на трансграничния модел, за постигане на приноса към предложените резултати от програмата за периода след изпълнението и за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта като цяло.

Изображения

Октомври 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.