Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-6 – Дунав - река с богата история

Каква е целта?

Информиране и популяризиране на идентичността на трансграничния регион и неговите културни и исторически наследства, и подобряване на туристическия поток.

Какъв е бюджетът?

1.318.347,68 евро, от които 1.120.595,53 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 266.240 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Фондация „Отворена Ръка”, Ф.О.Р (България)

Партньори: Федерация на работодателите в Регион Олтения (Румъния)

Кога ще се случи?

Дата на започване: 09.03.2016

Дата на приключване: 08.03.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се проведе?

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико-Търново, Русе, Силистра, Добрич в България

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца в Румъния

Как това ще се случи?

  • Създаване на съвместен екип;
  • Съвместни състезания;
  • Съвместни информационни кампании и други дейности и събития;
  • Съвместно проучване на културните и исторически обекти, ландшафта и река Дунав в трансграничния регион;
  • Разработване 45 модела на културни и исторически обекта и Дунавски ландшафт;
  • Съвместни изложения, популяризиращи резултатите на проекта.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 интегриран туристически продукт;

Резултати на програмата:

- Увеличаване на броя туристически нощувки в трансграничния регион с 280.

Етап на проекта (отразен в доклади за напредък)

Изпълнението на проекта се реализира по график.
Бяха лансирани всички необходими процедури за възлагане на обществени поръчки и бяха сключени договори.
Информационните и рекламни материали бяха разработени и доставени и бе проведена една официална пресконференция.
Бенефициентите започнаха събиране, анализиране и обобщаване на информация за организиране и провеждане на конкурс за детска рисунка на тема “Знаем ли културните и исторически забележителности в нашия регион?” и за разработване на проучване на културно-исторически обекти в трансграничния регион. Започнало е събиране, анализиране и обобщение на данни за „Проучване и изследване на културни и исторически обекти в трансграничния регион“; лансирана беше тръжната процедура за избор на изпълнител за изработване на макети на културни и исторически забележителности по бреговете на Дунав; доставени бяха иформационните и промоционални материали; закупено бе оборудване; състоя се първата пресконференция в Плевен; организирани бяха 2 срещи с училища от трансграничния регион и бяха раздадени ученически пособия с цел организиране на конкурс за детска рисунка на тема „Познаваме ли културните и исторически забелижителности от нашия регион?“, който помогна за определяне на основните културни и исторически забележителности и ценности в трансграничния регион; организирани бяха 4 срещи с органите на публичната администрация в Мехединци, Долж и Олт и бяха идентифицирани 5 културно-исторически забележителности.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.