Slide background
Slide background
Slide background

Нова инструкция но. 10/01.11.2018 г., издадена от Управляващия орган на програмата Интеррег V-A Румъния-България

Управляващият орган издаде Инструкция №. 10/01.11.2018 г. за бенефициентите на Програма Интеррег V-А Румъния-България относно изменението на договорните разпоредби, следвайки влизането в сила на Регламент №. 679/27.04.2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни,

както и отмяната на Директива 95/46/ЕК (Общ регламент за защита на данните). Инструкция но. 10/01.11.2018 г. е достъпна тук.

Публикувано на 02.11.2018

 

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.