Slide background
Slide background
Slide background

The Ministry of Regional Development and Public Administration from Romania is relaunching the process for selection of Romanian NGOs from the domains of environment protection/business environment, which will make part of the Joint Working Group for Planning and Strategic Programming for the Romanian-Bulgarian Border for the programming period 2021-2027.

Тъй като много от вас са ни питали какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да бъдат определени потребителите в системата e-MS на ниво проект, подготвихме видео урок, който подробно обяснява как се прави това. Други видео уроци са в процес на подготовка, за да бъдат във ваша помощ. Очаквайте! За да видите видео урока, моля следвайте линка: https://youtu.be/MryLtFjyJik.

Публикувано на 02.10.2018

На 28 септември 2018 Съвместният Секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България (РОТГС Кълъраш) организира в Калафат посещение на място за популяризиране на проекта код e-МС: ROBG-123, “Сила за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации по река Дунав”.

Страница 1 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.