Slide background
Slide background
Slide background

Наръчник за изпълнение на проекти

Структурите на Програмата преработиха Наръчника за изпълнение на проекти издание 1 редакция 4, полезен при изпълнение на Вашия проект.

Наръчник за изпълнение на проекти издание 1 редакция 0

Наръчник за изпълнение на проекти издание 1 редакция 1

Наръчника за изпълнение на проекти издание 1 редакция 2

Наръчника за изпълнение на проекти издание 1 редакция 3

Преди да използвате някой от шаблоните в този документ се консултирайте със Съвместният Секретариат на Програмата (данните за контакт са достъпни в секция Контакт)

За да се увери, че процесът на одобрение на допълнителните споразумения е гладък и бърз, Програмата иска да уточни начина по който можете да заявите допълнително споразумение. Това допълва разпоредбите на Наръчника за изпълнение на проекти (ще бъдат включени в първата ревизия на документа).

Списъкът на документите, които трябва да се внесат в Съвместния секретариат, в случай на промяна на договора чрез Допълнително споразумение е следния:

  1. Искане за промяна, включително основанието за промяна (подписано от Водещия Бенефициент);
  2. 3 оригинала на Допълнителното споразумение към договора за финансиране (и, ако е приложимо, договора(те) за съфинансиране/споразумението за наблюдение), с подпис и дата (с дата на подаване в СС) на законния представител на водещия бенефициент (подпечатани на всяка страница с кода на проекта);
  3. Раздел на Формуляра за кандидатстване, който е бил променен, ако е приложимо.
  4. Променените Приложения на Договора, ако е приложимо (подпечатан с кода на проекта);
  5. Оправдаващи документи (в оригинал или копие вярно с оригинала)

Всички документи, изброени в точки 3-5 се изпращат в 1 екземпляр и на 1 CD, което да съдържа сканирана версия на документите. Водещият бенефициент следва да потвърди в молбата за промяна, че сканираните документи са идентични с предоставените на хартия.

Ние сме тук

 

Изображения

Новини

Декември 2018
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.