Slide background
Slide background
Slide background

Органи по програмата

Управляващ орган (УО)
Управляващият орган носи основната отговорност по Програмата. Управляващият орган, също така, пое функцията по сертифициране на разходите. Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация на Румъния е назначено за Управляващ орган
- Ръководител на Управляващия орган: г-жа Юлия ХЕРЦОГ (имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).
- Служител комуникации: г-жа Симона ВАТАФУ (имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)
Телефон: +40 372 111 339 Факс: Fax: +40 372 111 456

Национален партниращ орган (НО)
Националният партниращ орган е българският аналог  на Управляващия орган и е представен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България.
- Ръководител на Националния партниращ орган: г-жа Мария ДУЗОВА (имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Съвместен секретариат (СС)
Съвместният секретариат е учреден в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България и има отворен клон (антена) в Русе. Съвместният секретариат подпомага органите за управление на програмата при изпълнение на техните задължения и предоставя помощ на бенефициентите.
- Ръководител на Съвместния секретариат: г-н Богдан МУШАТ (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).
- Ръководител отдел информиране и публичност: (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)
Телефон: +42 242 313 091 Факс: +40 242 313 092

Одитиращ орган (ОО)
Одитиращият орган извършва одити, целящи проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на Програмата.
- Председател на Одитиращият орган (Сметната палата на Румъния): Г-н Арон ПОПА (имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

Комитет за наблюдение (КН)
Комитетът за наблюдение (КН) съставен от представители на национално, регионално и местно ниво от двете държави, наблюдава Програмата и е отговорен за своите стратегически решения. Председателството се сменя всяка година между двете държави-членки на годишна основа. Списъкът на членовете на КН може да се намери тук.

Синтез на Решенията

Контрольори – Първо ниво на контрол
Всяка държава е определила свои собствени контрольори, които проверяват допустимостта на разходите, направени от бенефициентите по оси 1 - 5.

За Румъния
Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България
Дирекция Първо ниво на контрол Г-н Санду Шербан (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)
- Телефон: +40 242 313 091 Факс: +40 242 313 092

За да локализирате върху картата органите на управление на програмата, натиснете тук

Прозрачност: декларациите на относно конфликт на интереси са на разположение тук

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.