Slide background
Slide background
Slide background

Финалната пресконференция на проект „Добре дошли в Средновековието“ ще се проведе на 21-ви февруари 2020 г., от 14:30 часа, в сградата на Община Мездра. Събитието се организира от Водещия бенефициент на проекта Община Мездра.

On 18th of February 2020, starting with 9:30 o’clock, an event for raising awareness about the opportunities offered by the FairDeal sales platform will take place at the headquarters of Giurgiu City Hall, organized within the project “FairDeal – short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area” by Beneficiary 3 - Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania.

Институтът LE: NOTRE, заедно със Словашкия университет по земеделие в Нитра, Словашкият технологичен университет в Братислава и Виенския технологичен университет, ще организират деветия ландшафтен форум LE: NOTRE с основна тема „Трансгранични ландшафти“.

Страница 1 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.