Slide background
Slide background
Slide background

Управляващият Орган стартира обществена поръчка за техническа експертиза за разработване на следващата програма Interreg Румъния-България 2021-2027 и процедура за стратегическа оценка на околната среда!

Процедурата за възлагане на обществената поръчка за избор на оферти се извършва съгласно румънския закон за обществените поръчки. Повече информация относно процедурата за кандидатстване и критериите за възлагане на поръчки можете да намерите на адрес https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100048519

За да помогне за преодоляване на правните и административни пречки в граничните региони на ЕС, ГД „Регионална политика“ току-що стартира нова покана за представяне на предложения за пилотни проекти.
Поканата, насочена към публичните органи и трансграничните структури в граничните региони на ЕС, се управлява от Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), от името на ГД „Регионална политика“.

Любезно молим всички бенефициенти, особено Водещите бенефициенти, да обръщат внимание, когато докладват разходи, направени през последните няколко месеца. Разходите, извършени и платени до 31 декември 2018 г., следва да бъдат включени в отделни доклади от разходите за 2019 година. Програмата отчита разходите, направени през 2018 г. в рамките на целите за изпълнение, затова всички доклади, подадени чрез системата eMS, се разделят по този начин.

Управляващият орган на Interreg V-A Румъния - България организира двустранни срещи със съответните участници от трансграничния регион. Целта на тези срещи е да се направи анализ на най-важните предизвикателства, пред които са изправени трансграничните региони и въз основа на които да започне процеса на определяне на възможностите за финансиране на бъдещата програма. Въз основа на информацията, събрана от местните участници, ще бъде извършен задълбочен анализ на програмно ниво и по-късно ще бъде взето решение относно вида на дейностите, които ще бъдат финансирани.

Страница 1 от 2

Ние сме тук

 

Изображения

Февруари 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.