Slide background
Slide background
Slide background

Проектът „Трансгранична програма за напреднало обучение за администрациите на окръг Гюргево и област Русе“, ROBG-136, реализиран от Окръжен Съвет Гюргево, Румъния, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Областна администрация Русе и община Ценово, България има за основна цел увеличаване на сътрудничеството между Териториално административно звено - окръг Гюргево и област Русе в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.
Поради това партньорите по проекта предоставят на всички заинтересовани резултатите от проекта (споразумение за партньорство между бенефициентите на проекта, интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево, план за действие, и др., както и снимки, направени по време на изпълнение на проектните дейности). Всички материали са достъпни тук.

На 18 декември 2019 г. в Констанца, Румъния, ще се проведе заключителната конференция на проекта „DANRISS - Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна Служба (RIS)”, ROBG-172.

Четвъртък, 5 декември 2019 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на СПА хотел Реджина Мария, Балчик, ще се проведе началната конференция на проект „Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към инфраструктурата TEN-T“. На събитието ще присъстват и представители на Териториалната Административна Единица Мангалия - Водещ Бенефициент на проекта.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.