Slide background
Slide background
Slide background

Тематични срещи, организирани за водещи бенефициенти на проекти, финанирани в рамките на третата покана на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съвместният секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България организира две тематични срещи за водещите бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на третата покана на програмата - в Силистра, България, на 26 октомври 2018 г. и в Дробета Турну Северин, Румъния, на 30 октомври 2018 г.

По време на събитията беше предоставена информация относно докладването в електронната система e-MS, промените в договорите за финансиране, въпроси относно информиране и публичност, примери на добри практики, както и други въпроси, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по програма Interreg V-A Програма Румъния-България.
Презентациите, направени по време на събитията, могат да бъдат изтеглени тук.
За да видите снимките от събитията, кликнете тук.

Публикувано на 31.10.2018

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.