Slide background
Slide background
Slide background

Конференция на ЕС за сътрудничество в областта на здравеопазването в трансграничните региони. Регистрацията вече е отворена!

На 4-ти Декември 2018, Европейската комисия организира в Брюксел, конференция на тема: Подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването в трансграничните райони.
Събитието ще представи най-новото проучване на примери за добри практики в трансграничното сътрудничество, както и много полезен инструмент за специалисти, които желаят да стартират собствени съвместни проекти.
Заинтересованите лица от сферата на здравеопазването са поканени да се регистрират за събитието на: https://www.crossborderhealthcare-conference.com/crossborder-healthcare

Публикувано на 09.11.2018

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.