Slide background
Slide background
Slide background

The final results of the recruitment process no. 17/02.07.2020, launched in order fill in 8 vacancies within the Joint Secretariats General Department

For download click here


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează proces de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

- controlor de prim nivel – profil tehnic – 2 posturi (perioadă determinată – 1 an;
- controlor de prim nivel – profil economic – 3 posturi (perioadă determinată – 1 an.

Pentru a descărca regulamentul, bibliografia şi anunţul aferent procesului de recrutare ce este organizat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul BRCT Călăraşi, accesaţi următoarele link-uri:

I. Anunţul;
II. Regulamentul;
III. Bibliografia;
IV. Model Curriculum Vitae.

Informații privind condițiile de participare, regulamentul procesului de recrutare precum și bibliografia se pot obține la tel. 0242/313.091, persoană de contact Sandu ȘERBAN, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și pe site-ul www.calarasicbc.ro,

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descarcă)


The candidates admitted (short-list) to participate at the structured interview on 3rd of Aufust 2020

For download click here


4 project managers

3 financial experts

1 assistant

VACANCY

The Joint Secretariat for the Romania-Bulgaria Interreg V-A Programme has 8 jobs opportunities. This is an exciting opportunity to join an international team working in the field of territorial and regional development.

Cross Border Cooperation Office Calarasi for the Romania Bulgaria border wants to hire full time expert in its Călărași Office (Romania) to complete its team, as follows:

 1. a)Project Manager – 4 positions located in Calarasi, Romania, as follows:
  1. 1 position with the code MPTE;
  2. 1 position with the code MPCH01;
  3. 2 positions with the code MPCH02;
 2. b)Financial Expert– 3 positions, located in Calarasi, Romania (code: FECH);
 3. c)Assistant – 1 position (code: ACH).

APPLICATION PROCEDURE

The personal application consists in an English detailed Curriculum Vitae and should include the following references:

 1. The vacancy code for which is applying (namely MPTE/MPCH01/MPCH02/FECH/ACH);
 2. E-mail address for communicating the results of the recruitment process.

Please observe that the requirement conditions for the positions with the codes MPTE, MPCH01, MPCH02, FECH and ACH are different! Based on the personal application, the recruitment committee will select the candidates who meet the recruitment conditions.

Until or during the day of 24th of July 2020, the candidates placed on the short-list will be informed by e-mail, about the result and invited to the interview. Also the candidates that will not be „accepted” will be informed by e-mail.

Attention!!! The knowledge of the “accepted” candidates in the fields of their expertise will be assessed during a written test and interview (based on the bibliography of the current selection process) that will be organised on 3rd of August, 2020.

The short-list with the “accepted” candidates will be posted on the www.interregrobg.eu and on www.calarasicbc.ro until or during the day of 24th of July 2020.

SUBMISSION OF APPLICATION

The application should be sent by e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. address,in accordance with the application procedure mentioned above.

All applications submitted within the deadline will be acknowledged.

Applicant data will be managed under the provisions of art. 29 of the Law 53/2003 (Labor Code) and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - download) and observing the provisions of the Romanian Law with the no. 182/2002.

APPLICATION DEADLINE

21st of July 2020, hour 1600.

Only those applications submitted before the deadline of this vacancy announcement will be eligible for consideration!

INTERVIEWS

The interviews and the written tests with short-listed candidates will be held on 3rd of August 2020, in our offices, Chiciu area, Călărași County (please check the attached map).

Location map JS/CBC ROC

harta job

TERMS OF EMPLOYMENT

The positions will be contracted on behalf of the Cross Border Co-Operation Regional Office Călărași for the Romania–Bulgaria Border.

The positions are fulltime equivalent, based in Calarasi and governed by Romanian labor law.

CONTRACTING PERIOD

The selected candidate should take up the assigned position starting as soon as possible.

Successful applicant will be employed by the CBC ROC for a 12 months period.

The details related to the conditions for the recruitment process and to the bibliography is available at www.interregrobg.eu by accessing the links below:

* Rules for organizing and development of the recruitment process

* Recruitment process bibliography


CONTACT

For details related to the conditions of recruitment process, the bibliography etc.: CROSS BORDER CO-OPERATION REGIONAL OFFICE CĂLĂRAȘI FOR THE ROMANIA – BULGARIA BORDER headquarters, Mr. Petrus Alexandru CIOCARLAN – HR Department.

Phone no: +40 242 313.091, or by e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The final results of the that was registered with the no. 15/03.03.2020, within the register of the recruitment/selection processes that are organized by  CBC RO Calarasi, launched in order fill in 5 vacancies within the Joint Secretariats General Department

For download click here


The second step (interview) results of the recruitment process no. 15/03.03.2020, which was launched in order fill in 5 vacancies within the Joint Secretariats General Department

For download click here


The candidates admitted (short-list) to participate at the structured interview

For download click here


Announcement

regarding theestablishing of the deadlines for submitting/transmission of applications relating to recruitment processes that are in progress within Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border

Today, 18.05.2020, are established the deadlines for submitting/transmission the applications for the recruitment processes that are organized by the Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania - Bulgaria border (CBC RO Calarasi), which initially were extended during the period in which the state of emergency was established on the Romanian territory, as follows:

 1. It is established on 29.05.2020, hour 1400 the deadline for transmission the applications for the recruitment process no. 14/02.03.2020, which was launched in order to fill 3 vacancies of controller within the First Level Control Department. The recruitment process will be carried out in accordance with the provisions of the regulation which can be accessed at the following addresses:https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html and/or http://www.calarasicbc.ro/biroul-regional-pentru-cooperare-transfrontaliera-calarasi-pentru-granita-romania-bulgaria-organizeaza-proces-de-recrutare-pentru-ocuparea-urmatoarelor-posturi-11/.
 1. It is established on 29.05.2020, hour 1400 the deadline for submitting the applications for the recruitment process no. 15/03.03.2020, which was launched in order to fill 5 vacancies within the Joint Secretariats General Department. Thus, within 3 working days, will be held the first step of the recruitment process with no. 15/03.03.2020, term in which will also be posted the short-list with the candidates declared admitted as a result of the development of first step (checking of compliance of submitted applications). Following the development of the first step, all candidateswho participated will be informed regarding the results, via e-mail address that was mentioned in applications submitted. Also, the admitted candidates (short-list) will be informed about the date and time regarding the second and third steps (interview and written test) and will be invited to participate at the second stage of the recruitment process with no. 15/03.03.2020. The recruitment process will be carried out in accordance with the provisions of the regulation which can be accessed at the following addresses:https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html and/or http://www.calarasicbc.ro/job-vacancy-2-project-managers-2-financial-experts-1-assistant/.

Anunt

privind stabilirea termenelor de depunere/transmitere al aplicațiilor aferente proceselor de recrutare ce sunt în desfășurare în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria

 

Astăzi, 18.05.2020 sunt stabilite termenele de depunere/transmitere ale aplicațiilor ce vizează procesele de recrutare organizate de către Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), ce au fost prelungite pe perioada în care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, după cum urmează:

 1. Se stabilește termenul de transmitere al aplicațiilor în data de 29.05.2020, ora 1400, pentru procesul de recrutare nr. 14/02.03.2020, ce a fost lansat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul Direcției Control de Prim Nivel. Procesul de recrutare se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentului ce poate fi accesat la adresele: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html și/sau http://www.calarasicbc.ro/biroul-regional-pentru-cooperare-transfrontaliera-calarasi-pentru-granita-romania-bulgaria-organizeaza-proces-de-recrutare-pentru-ocuparea-urmatoarelor-posturi-11/.
 1. Se stabilește termenul de depunere al aplicațiilor în data de 29.05.2020, ora 1400, pentru procesul de recrutare nr. 15/03.03.2020, ce a fost lansat in vederea ocupării a 5 posturi vacante din cadrul Directiei Generale Secretariate Comune. Astfel, în termen de 3 zile lucrătoare se va desfășura prima etapa a procesului de recrutare cu nr. 15/03.03.2020, termen în care va fi postată lista scurta a candidaților ce vor fi admiși ca urmare a desfășurării etapei I (verificarea conformității aplicațiilor depuse). Ca urmare a desfășurarii primei etape toti candidatii ce au participa vor fi informati prin intermediul adreselor de e-mail consemnate in aplicatiile depuse cu privire la rezultatul obținut. De asemenea, candidații numiti admiși vor fi informati cu privire la data si ora la care vor fi organizate etapele II și III (interviul si testul scris) și vor fi invitați să participe la cea de-a II-a etapă a procesului de recrutare cu nr. 15/03.03.2020. Procesul de recrutare se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentului ce poate fi accesat la adresele: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html și/sau http://www.calarasicbc.ro/job-vacancy-2-project-managers-2-financial-experts-1-assistant/.

 


Announcement

Regarding the deadlines extension for the recruitment processes/selection processes that are in progress within Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border

 

             At this point within Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border (CBC ROC Calarasi) are in progress two recruitment processes, as follows:

 1. Recruitment process no. 14/02.03.2020 that was launched in order to fill in 3 first level controller vacant positions within First Level Control Department (applications initially deadline – 03.04.2020, hour 1400);
 2. Recruitment process no. 15/03.03.2020 that was launched in order to fill in 5 vacancies within Joint Secretariats General Department (applications initially deadline – 25.03.2020, hour 1600).

             Given the epidemiological situation caused by the spread of coronavirus (SARS-CoV-2), the Ministry of Labour and Social Protection and the Ministry of Health recommendations made in order to prevent the spread of coronavirus infection, as well as Decree no. 195/16.03.2020 regarding the establishment of the state of emergency on the Romanian territory, CBC RO Calarasi will extends the deadlines of submission/transmission of the applications related to the recruitment processes previously mentioned, during the hole period in which the state of emergency was established on the Romanian territory. Thus, within one working day after the cessation of the state of emergency, will be established the new deadlines of submission/transmission of the applications related to the recruitment processes.

             Also, we inform you that both the applications submitted so far and those that will be submitted during the state of emergency will be taken into account within the recruitment processes.

Anunt

privind prelungirea termenelor aferente proceselor de recrutare/selecție ce sunt în desfășurare în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria

În acest moment în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) sunt în desfășurare două procese de recrutare, după cum urmează:

 1. Procesul de recrutare nr. 14/02.03.2020, ce a fost lansat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul Direcției Control de Prim Nivel (termen inițial de depunere al aplicațiilor – 03.04.2020, ora 1400)
 2. Procesul de recrutare nr. 15/03.03.2020, ce a fost lansat in vederea ocupării a 5 posturi vacante din cadrul Directiei Generale Secretariate Comune (termen inițial de depunere al aplicațiilor – 25.03.2020, ora 1600)

             Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului (SARS-CoV-2), recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății, formulate în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, precum și Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, BRCT Călărași prelungește termenele de depunere/transmitere a aplicațiilor aferente proceselor de recrutare menționate anterior, pe perioada în care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României. Astfel, în termen de o zi lucrătoare de la încetarea stării de urgență, se va stabili și se va publica pe website-urile https://www.interregrobg.eu/ro/ șihttp://www.calarasicbc.ro/, noul termen de depunere/transmitere a aplicațiilor aferente proceselor de recrutare.           

             De asemenea, vă informăm, că atât aplicațiile depuse până în acest moment cât și cele ce se vor depune pe parcursul stării de urgență, vor fi luate în considerare în cadrul proceselor de recrutare.

             Prezentul anunt va fi publicat pe website-urile www.interregrobg.eu și www.calarasicbc.ro


2 project managers

2 financial experts

1 assistant

VACANCY

The Joint Secretariat for the Romania-Bulgaria Interreg V-A Programme has 5 jobs opportunities. This is an exciting opportunity to join an international team working in the field of territorial and regional development.

Cross Border Cooperation Office Calarasi for the Romania Bulgaria border wants to hire full time expert in its Călărași Office (Romania) to complete its team, as follows:

 1. Project Manager – 2 positions located in Calarasi, Romania, as follows:
  1. 1 position with the code MPTE;
  2. 1 position with the code MPCH;
 2. Financial Expert– 2 positions, located in Calarasi, Romania (code: FECH);
 3. Assistant – 1 position (code: ACH).

APPLICATION PROCEDURE

The personal application consists in an English detailed Curriculum Vitae and should include the following references:

 1. The vacancy code for which is applying (namely MPTE/MPCH/FECH/ACH);
 2. E-mail address for communicating the results of the recruitment process.

Please observe that the requirement conditions for the positions with the codes MPTE, MPCH, FECH and ACH are different! Based on the personal application, the recruitment committee will select the candidates who meet the recruitment conditions.

Until or during the day of 27th of March 2020, the candidates placed on the short-list will be informed by e-mail, about the result and invited to the interview. Also the candidates that will not be „accepted” will be informed by e-mail.

Attention!!! The knowledge of the “accepted” candidates in the fields of their expertise will be assessed during a written test and interview (based on the bibliography of the current selection process) that will be organised on 06th of April, 2020.

The short-list with the “accepted” candidates will be posted on the www.interregrobg.eu and on www.calarasicbc.ro until or during the day of 27th of March 2020.

SUBMISSION OF APPLICATION

The application should be sent by e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. address,in accordance with the application procedure mentioned above.

All applications submitted within the deadline will be acknowledged.

Applicant data will be managed under the provisions of art. 29 of the Law 53/2003 (Labor Code) and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Privacy Policy) and observing the provisions of the Romanian Law with the no. 182/2002.

APPLICATION DEADLINE

25th of March 2020, hour 1600.

Only those applications submitted before the deadline of this vacancy announcement will be eligible for consideration!

INTERVIEWS

The interviews and the written tests with short-listed candidates will be held on 06th of April 2020, in our offices, Chiciu area, Călărași County (please check the attached map).

Location map JS/CBC ROC

harta job

TERMS OF EMPLOYMENT

The positions will be contracted on behalf of the Cross Border Co-Operation Regional Office Călărași for the Romania–Bulgaria Border.

The positions are fulltime equivalent, based in Calarasi and governed by Romanian labor law.

CONTRACTING PERIOD

The selected candidate should take up the assigned position starting as soon as possible.

Successful applicant will be employed by the CBC ROC for a 12 months period.

The details related to the conditions for the recruitment process and to the bibliography is available at www.interregrobg.eu by accessing the links below:

* Rules for organizing and development of the recruitment process

* Recruitment process bibliography


CONTACT

For details related to the conditions of recruitment process, the bibliography etc.: CROSS BORDER CO-OPERATION REGIONAL OFFICE CĂLĂRAȘI FOR THE ROMANIA – BULGARIA BORDER headquarters, Mr. Petrus Alexandru CIOCARLAN – HR Department.

Phone no: +40 242 313.091, or by e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria organizează proces de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi

- controlor de prim nivel – profil tehnic – 3 posturi (perioadă determinată – 1 an);

Pentru a descărca regulamentul, bibliografia şi anunţul aferent procesului de recrutare ce este organizat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul BRCT Călăraşi, accesaţi următoarele link-uri:

I. Anunţul;
II. Regulamentul;
III. Bibliografia;
IV. Model Curriculum Vitae.

Informații privind condițiile de participare, regulamentul procesului de recrutare precum și bibliografia se pot obține la tel. 0242/313.091, persoană de contact Sandu ȘERBAN, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și pe site-ul www.calarasicbc.ro.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Prelucrarea datelor cu caracter personal)


The final results of the that was registered with the no. 12/20.01.2020, within the register of the recruitment/selection processes that are organized by  CBC RO Calarasi, launched in order fill in 8 vacancies within the Joint Secretariats General Department.

For download click here


The admitted candidates (short-list) for the structured interview on 20th of February 2020 For download click here

Pictures

August 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsible for the information provided through the site.