Slide background
Slide background
Slide background

Годишната конференция Interreg V-A ROBG, истински успех.

Бенефициенти, представители на управленски структури, Европейската комисия, българското посолство в Румъния, местни власти и много други заинтересовани институции се присъединиха към нашето събитие, организирано на 14 декември 2022 г. в Крайова, в Културен център „Константин Бранкуши“.

Основната цел на конференцията беше да представим постиженията си през тази година в изпълнението на програмата Interreg V-A ROBG, както и да споделим с всички нашата работа и бъдещи планове.

Освен това, 5 от нашите бенефициенти ни разказаха за своите проекти, като се фокусираха върху резултатите и как тяхната работа е подобрила живота на хората в трансграничния регион.

Участниците бяха ангажирани в интерактивни сесии и по този начин разбрахме техните очаквания. Това е първата ни стъпка към включването им в подготовката на бъдещите ни планове.

Това успешно събитие стана възможно благодарение на вашата упорита работа и отдаденост, които ние наистина ценим.

Надяваме се, че ще бъдете с нас в това ново приключение!

За снимки от събитието, щракнете тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.