Slide background
Slide background
Slide background

RO-BG е част от годишното събитие на Interreg 2021!

Годишното събитие на Interreg се провежда между 7-8 октомври в Брюксел и нашата програма Interreg V-A Румъния - България е част от това събитие с проекта RoBg 174 Your Health Matters!
Историята за това как нашият проект реагира на Covid 19, помогна на медицинския персонал и спаси много животи, е част от набор от плакати, добавени към изложбата Interreg 30 години, заедно с много други здравни проекти от цяла Европа.

Моля, разгледайте изложбата с плакати.

Вижте снимките тук.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.