Slide background
Slide background
Slide background

Съвместната програмна група на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027 избра целите на политика, които ще бъдат финансирани от бъдещата Програма

Съвместната програмна група за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027 избра цели на политиката (ЦП) 2 - По-екологичен, нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и 4 - По-социална и приобщаваща Европа. Тези цели допълват двете цели на политиката, избрани с Решение 4/16.12.2021 г., а именно ЦП 3 - По-свързана Европа и ЦП 5 - Европа, по-близка до гражданите.

Те бяха избрани в съответствие с разпоредбите на член 15 от новото предложението за регламент на Interreg, свързани с тематичната концентрация и след анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, описан подробно в Териториалния анализ на румънско-българската гранична зона .
Повече информация за програмата Interreg VI-A Румъния-България може да бъде намерена на новия уебсайт: www.interregviarobg.eu

Изображения

Април 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.