Slide background
Slide background
Slide background

Европейската комисия, чрез ГД „Регионална политика“, възложи 2 проучвания: „Трансгранични бариери между държавите-членки на ЕС и страните кандидатки и потенциални кандидатки“ и „Предоставяне на обществен транспорт в трансграничните региони. Идентифициране на съществуващите услуги и свързаните с тях правни пречки”

В тази връзка бяха стартирани две проучвания:

Проучване на обществения транспорт в трансгранични региони, насочено към събиране на информация за предлагането, търсенето, препятствията и решенията за разработване и прилагане на трансгранични услуги за обществен транспорт. СРОК: 9 март 2021 г. https://www.research.net/r/CBPT_EN
Проучване относно трансграничните препятствия между държавите-членки на ЕС и страните кандидатки и потенциални кандидатки с цел събиране на информация относно пречките и решенията за трансгранично сътрудничество между държавите-членки на ЕС и страните кандидатки и потенциални кандидатки.
СРОК: 28 февруари 2021 г. https://survey.alchemer.eu/s3/90313163/DG-Regio-CBC
Вашият принос е от решаващо значение за събирането на информация за възникнали препятствия и намирането на най-добрите решения за тях.

Изображения

Април 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.