Slide background
Slide background
Slide background

NAVY–T WAY (ROBG–478)

Подобряване на безопасността на река Дунав в трансграничния регион Калараш - Силистра

Каква е целта?                               

Проектът има за цел подобряване на инфраструктурата на река Дунав, за да се поддържа плавателността по река Дунав.

Какъв е бюджетът?

5,946,041.76 евро, от които 5.054.135.48 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 25.718,00 евро за ВБ, 7.313,00 евро за Б2 и 9.000,00 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Териториална административна единица - окръг Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2):Община Силистра

Бенефициент 3 (Б3):Териториално административно звено - град Кълъраш

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.03.2019

Крайна дата: 29.03.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Силистра в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

-      Стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав;

-      работна дейност в окръг Кълъраш - за улесняване дирекния достъп до собствениците на лодката, предлагайки открита зона за плаване във вътрешността на ръката на Борча;

-      работна дейност в област Силистра - рехабилитация на стените и бреговете на реката;

-      Промоционалните дейности са насочени към предоставяне на информация за проекта, както и на резултатите от проекта;

-      Транспортният воден път между Кълъраш и Силистра ще бъде подобрен чрез инсталиране на маяци на 5 км вътрешен воден път на Борча - второстепенно рамо на Дунав. Ще бъдат разработени две речни станции, по една за всяка страна на Дунав. Две лодки със среден размер ще бъдат закупени за превоз на пътници.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:Обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища - 11 км;

Резултати от програмата: 2.34% от дължината на трансграничното крайбрежие на Дунав и Черно море, където безопасността на корабоплаването са подобрени.

Статус на проекта

B3 - Подписан е договорът за техническия проект (инвестиции за рамото на вътрешен воден път на Борча)

B2 - В ход е общ преглед на техническата документация (разработена през 2017 г.) (Реконструкция и модернизация на речното пристанище в съоръженията на Силистра).

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.