Slide background
Slide background
Slide background

Тематични срещи, организирани за бенефициенти по проекти, финанирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Две тематични срещи за бенефициентите на проекти, финансирани по програмата Interreg V-A Румъния - България, ще се проведат на 2 юли 2019 г. в Крайова, Румъния и на 4 юли в Добрич, България.

По време на събитията ще бъде представена практическа информация относно попълване на доклади за партньори и за проекта, както и за генериране на промяна на договора, всяко от които ще бъде последвано от открита дискусия.
Други две срещи ще бъдат организирани тази година като мястото и датата ще бъдат определени в последствие.

Публикувано на 25.06.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.