Slide background
Slide background
Slide background

Тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На 2- ри юли 2019 г., в сградата на Окръжния Съвет Долж се проведе тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на програмата Interreg V-A Румъния - България.
По време на срещата бяха проведени практически дискусии, свързани с попълване на партньорски доклади и проектни доклади, изменения на договорите, както и други сходни аспекти.

За да видите снимките от събитието, кликнете тук.

Публикувано на 03.07.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.