Slide background
Slide background
Slide background

Годишна Конфереция на Програмата Interreg V-A Румъния – България
Днес, в Огледалната зала на Музея на изкуствата, Съвместният Секретариат в рамките на Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) продължи серията от прояви за популяризиране, организирайки Годишната Конфереция относно Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Потвърдихте ли Вашето участие в Годишната конференция 2018 година? Ако да, ще се видим в красивия град Крайова на 27 септември 2018 г. в Огледалната зала на Музея на изкуствата. Ако не, не се притеснявайте, все пак можете да бъдете част от събитието, като следвате излъчването му на живо в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtgRgCcdOK5D2ZsBJrMPXew

Радостен ден, изпълнен с цветове, музика и общо културно и историческо наследство в изложени 3D модели. Жителите и посетителиоте на град Плевен се насладиха на невероятната изложба на 3D модели и на забавната атмосфера, създадена от децата, рисуващи навън и изразяващи тяхното разбиране за това, какво е Европейско сътрудничество.

In 2014-2020, the Ministry of Regional Development and Public Administration manages the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme as Managing Authority. In order to prepare Romania's participation in the new cross-border co-operation programme for the Romania-Bulgaria border for the programming period 2021-2027, the two Member States decided to set up a Joint Working Group on Strategic Planning and Programming. The Working Group comprises border representatives as well as relevant key actors at local, regional and national level in the areas expected to receive funding through the future programme.

Страница 2 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.