Slide background
Slide background
Slide background

RIMANA (ROBG-137)

Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh

Care este scopul?

Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în regiunea transfrontalieră Polski Trambesh (Bulgaria) și județul Călărași (România).

Care este bugetul?

  3,853,515.63 euro, din care 3,275,488.28 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Polski Trambesh (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Călărași (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 17.03.2017

Data de încheiere: 16.03.2020

Durata: 36 luni

Unde se implementează?

Veliko Tarnovo în Bulgaria

Călărași în România

Ce se va întâmpla?                                  

  • Îmbunătățirea conductibilității albiei râului Eliyska;
  • Implementarea unui sistem de prognoză a inundațiilor și de avertizare timpurie în municipiul Polski Trambesh;
  • Îmbunătățirea dotării IES Călărași prin achiziționarea a 3 noi vehicule de intervenție;
  • Implementarea unui sistem informatic de gestionare a situațiilor de urgență în județul Călărași;
  • implementarea unui plan de acțiune comun în domeniul situațiilor de urgență

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 300 000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 150 000 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, 1 parteneriat comun în domeniul prevenirii rapide comune și al intervenției în caz de urgență

Rezultatele programului: îmbunătățirea calității gestionării comune a riscurilor

Stadiul proiectului

Implementarea proiectului este în curs de desfășurare și realizările raportate până acum sunt după cum urmează:

- întâlnirea inițială comună cu părțile interesate din Polski Trambesh pe 23.03.2018 și o întâlnire de informare cu 39 de participanți a fost organizată de LB pe 27.02.2019;

- procedura inițială de achiziții publice pentru livrarea și instalarea sistemului de monitorizare și avertizare timpurie, stabilirea sistemului de stații de măsurare cu senzori pentru monitorizarea nivelului apei și a condițiilor meteorologice, construirea unui sistem informațional bazat pe GIS cu caracteristicile SDS ), crearea unui model digital spațial tridimensional al câmpiilor inundabile de coastă și implementarea simulării hidraulice 2D, a fost încheiat la 07.05.2020 după o decizie a CPC din 12.03.2020 CPC pentru anularea deciziei de inițiere a procedurii de licitație. După intrarea în vigoare a deciziei, procedura a fost relansată la 05.06.2020. Au fost primite cinci oferte. O decizie de selecție a contractorului a fost emisă la 17.09.2020. La 28.09.2020 a fost depusă o altă contestație la CPC. În momentul actual, se așteaptă la decizia CPC.;

- lucrările de reabilitare pentru îmbunătățirea conductivității albiei râului Eliyska, în numele LB, au fost finalizate cu succes la timp (19.03.2019) și predate autorității contractante la 25.03.2019 (ACT 15). În urma acceptării lucrărilor de către Comisia de Acceptare a Statului la 31.05.2019,au fost emis Permis de utilizare nr. CT-05-694 /13.06.2019;

- Vehiculul pentru transportul de bombe neexplodate și Vehiculul de urgență echipat cu macara de 60 de tone și echipament de salvare, în numele B2 - Unitatea administrativă teritorială - județul Călărași, au fost primite în 28.02.2019 și în 07.10.2019;

- Vehiculul de intervenție dotat cu un sistem de pompare a apei, în numele B2 - Unitatea administrativă teritorială - județul Călărași, a fost primit la 01.10.2020 și la 20.10.2020;

- a fost elaborat sistemul integrat de informații privind gestionarea situațiilor de urgență din județul Călărași, iar echipamentele hardware aferente (servere, stații de lucru, routere etc.) și echipamentele software (GIS, bază de date, simulare de urgență, licențe OS) au fost livrate în mai 2019. Sistemul a fost instalat, testat și primit conform procesului verbal de recepție nr. 19530 / 20.11.2019, a fost folosit de ESI Călărași la capacitate maximă.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.