Slide background
Slide background
Slide background

Конференция за привличане на гражданите и гражданското общество в политиката на сближаване в Брюксел

Знаем, че имате добри идеи за това как трябва да работи ЕС. Знаем също, че имате опит с политиката на сближаване и проектите.
Познай какво? Това е отличен момент за разговор с представители на ЕС относно мнението на гражданите, свързани с политиката на сближаване.

На 6 февруари в Брюксел се провежда конференция за привличане на гражданите и гражданското общество в политиката на сближаване.
Граждани от Румъния и България се насърчават да се регистрират до 27 януари на следния линк: https://web-eur.cvent.com/…/3276be5d-a760-409e-8ed…/summary…

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.