Slide background
Slide background
Slide background

Първа пресконференция за проект „Дунав - река с много обща история”, организирана от окръжния музей на Телеорман

В петък, 15 ноември 2019 г., в 11.00 часа, в окръжния музей на Телеорман ще се проведе първата пресконференция за проект „Дунав - река с много обща история“. ул. 1-1848, град Александрия. Събитието се организира от музея на окръжния музей на Телеорман, Бенефициент 2 в рамките на проекта.

Повече детайли за проекта може да намерите на следния линк: http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/447-robg-476.html

Публикувано на 13.11.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.