Slide background
Slide background
Slide background

DG REGIO стартира наградите RegioStars за 2019!

Стартира ежегодната награда на REGIOSTARS за проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират отлични постижения и нови подходи в регионалното развитие!
В рамките на церемонията, която ще се проведе по време на Седмицата на градовете и регионите през октомври 2019 година, ще бъдат наградени максимум 5 проекта от всяка програма, обхващащи следните тематични категории: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, развитие на градовете и основната тема на 2019 година (модернизиране на здравните услуги).

Крайният срок за кандидатстване е 9 май 2019 г. !!

Тъй като заявката трябва да бъде подадена чрез онлайн платформа на Regiostars https://regiostarsawards.eu/ от ръководителя на проекта, с одобрението на Управляващия Орган, моля подгответе навреме Вашето заявление и поискайте одобрението на УО най-късно до 1 май 2019 г.! Ръководството за кандидатите може да бъде изтеглено на адрес: https://ec.europa.eu/regiostars

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.