Slide background
Slide background
Slide background

Бихте ли желали да допринесете за разработването на следващата Програма Interreg Румъния-България 2021-2027?

Управляващият Орган стартира обществена поръчка за техническа експертиза за разработване на следващата програма Interreg Румъния-България 2021-2027 и процедура за стратегическа оценка на околната среда!

Процедурата за възлагане на обществената поръчка за избор на оферти се извършва съгласно румънския закон за обществените поръчки. Повече информация относно процедурата за кандидатстване и критериите за възлагане на поръчки можете да намерите на адрес https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100048519

Крайният срок за подаване на оферта е 27 март 2019!

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.