Slide background
Slide background
Slide background

E4YLM e-MS код: 169

Предприемачество за младежка трудова мобилност

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши пригодността за заетост на младежите и трудовата мобилност в трансграничната област.

Какъв е бюджетът?

288,951.06 евро, от които245,608.40 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 34 998 евро за ВБ, 26 033 евро за Б1, 21 350 евро за Б2, 24 658 евро за Б3, 21 008 евро за Б4

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Търговска, промишлена и селскостопанска камара Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2): Средно професионално училище по икономика, администрация и услуги "Атанас Буров"

Бенефициент 3 (Б3): НПО „Паралел-Силистра“

Бенефициент 4 (Б4): Икономически колеж "Кълъраш"

Бенефициент 5 (Б5): Асоциация Партньори 2000

Кога се изпълнява?

Начала дата: 20.06.2017

Крайна дата: 19.12.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търово, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединц, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+Букурещ)

Как се изпълнява?                                

  • Разработена е 1 Обща образователна схема за обучение по "Предприемачество без граници" (JES on EEwB);
  • 1 мрежа и споразумение;
  • Съвместни обучения и уебинари на учители и студенти;
  • 1 съвместен образователен конкурс "Иновационен лагер на предприятията без граници";
  • Езикови курсове с обща езикова практика;
  • 1 съвместен панаир на фирми от студенти от двете страни на границата;
  • 1 съвместна кампания
  • Лесно достъпен хартиен и онлайн инструмент за информация
  • 1 съвместен LSM и уеб сайт

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион, 3500 младежи участват в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и трансгранично висше образование и професионално обучение

Резултати от програмата: 3500 души с достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Следните дейности бяха извършени от бенефициентите по проекта:

- Б2 и Б3 стартираха процеса на разработване на съвместната образователна схема за (EEwB) в областта на трансграничното сътрудничество;

- проведоха се двудневни обучения и уеб-семинари за Б2 и Б3;

- проведени бяха еднодневни съвместни уебинари по програмата "Зелено предприемачество" и един ден за съвместни сесии за последващи действия;

- Бенефициентите на проекта създадоха съвместна група за наблюдение и оценка, първата среща се проведе през октомври и втората на 19 февруари;

- Б2 започна езиковото обучение на студентите от България, участващи в "Предприятия без граници".

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.