Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-16 „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ еMS код: 16

Каква е целта?

Засилване на устойчивото използване на общото културно наследство в трансграничния регион чрез разработване на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Какъв е бюджетът?

908,408.15 евро, от които 772,146.93 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 125,572 евро за водещия бенефициент и 77,094 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ партньор: Асоциация на Дунавските Общини „Дунав“ (АДО “Дунав”)

ПартньорКамара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – CCINA Констанца

Кога се изпълнява?

Начална дата: 02.02.2016

Крайна дата: 01.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Русе в България

Как ще се изпълнява?

  • Организиране на 16 кръгли маси;
  • 1 конференция;
  • Разработване на 1 съвместно предварително проучванеза Римското наследство;
  • 2 съвместни стратегии - 1 за разработване и 1 за маркетинг на туристическия продукт Римското наследство;
  • 1 туристически продукт Римско наследство;
  • 1 комплект промоционални материали свързани с туристическия продукт.

Какви са резултатите (какви ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:1 съвместен туристически продукт и 2 съвместни стратегии за развитие и маркетинг на туристическия продукт.

Резултати от програмата: Увеличение на броя посещения с 50 000 и увеличение на броя нощувки с 50 000.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Бяха организирани 16 кръгли маси, както и една конференция. Беше разработено едно общо предварително проучване за римското наследство. Бяха разработени 2 общи стратегии - 1 за развитие и 1 за маркетинг на продукта за римско наследство. Бе реализиран 1 продукт на римски културен туризъм. Бяха реализирани 1 набор от рекламни материали за туристическия продукт.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.