Slide background
Slide background
Slide background

CBC SOC COOP (ROBG-150)

Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multiregional România-Bulgaria

Care este scopul?                                             

Creșterea capacității de cooperare și eficiență a Agenției Naționale Române pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin organismele sale transfrontaliere descentralizate și a Agenției de Asistență Socială din Bulgaria în domeniul de asigurării sociale, în contextul cooperării transfrontaliere

Care este bugetul?

538,554.97 euro, din care 457,771.70 FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța (România)

Beneficiar 2 (B2): Agenția Județeană pentru Plăți și inspecție Socială Dolj (România)

Beneficiar 3 (B3): Agenția Județeană pentru Plăți și inspecție Socială Teleorman (România)

Beneficiar 4 (B4): Agenția de Asistență Socială /AAS/ (Bulgaria)

Când?

Data de începere: 23.08.2017

Data de încheiere: 22.11.2019

Durata: 27 luni

Unde?

Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța, România

Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich, Bulgaria

Cum?

  • Studiu comparativ pentru România și Bulgaria privind cadrul de reglementare și metodologiile și procedurile de lucru în domeniile de beneficii sociale și inspecției sociale;
  • Analiza nevoilor cu privire la zonele de îmbunătățire în domeniile managementul beneficiilor sociale și inspecției sociale, printr-o serie de 18 focus grupuri;
  • Dezvoltarea prin cooperare transfrontalieră a 2 politici publice, câte una pentru fiecare țară, cu privire la domeniile managementului beneficiilor și inspecției sociale care vor valorifica cele mai bune practici identificate în cele două țări;
  • Organizarea unei serii de 6 ateliere de lucru, 3 despre managementul beneficiilor sociale și 3 despre inspecția socială, care se desfășoară în Vratsa, Ruse și Craiova, cu un total de 23 de specialiști, din cele două domenii de competență;
  • Consolidarea capacităților pentru organele deconcentrate din zona de frontieră a celor două instituții publice în domeniile gestionării beneficiilor sociale și inspecției sociale, pe baza noii politici dezvoltate în cooperare;
  • 7 sesiuni de instruire organizate în România de parteneri pentru AJPIS-urile învecinate (3 de AJPIS Dj, 2 de AJPIS Tr și 2 de AJPIS Ct) și 28 de instruiri în Bulgaria la nivel regional (8 cursuri) și local (20 cursuri);
  • Consolidarea capacităților pentru personalul primăriilor și ONG-urile din zona de frontieră cu privire la noua politică dezvoltată în cooperare;
  • Organizarea a două tipuri de instruiri pentru (1) personalul primăriilor din cele 7 județe din zona de frontieră din România și (2) personalul de conducere al ONG-urilor din cele 7 județe ale zonei de frontieră din Români, precum și pentru cele 8 districte de frontieră din Bulgaria;
  • Dezvoltarea și implementarea unui instrument de schimb de informații online între instituțiile publice partenere;
  • Informare și publicitate: 7000 pliante; 7000 pixuri; 1800 calendare; 2100 mape; 1400 postere; 2100 carnete de notițe; site-ul proiectului (RO/BG/EN), cont de Facebook, organizarea de 4 conferințe de presă în România și Bulgaria.

Rezultatele (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului:

      5 mecanisme transfrontaliere sprijinite pentru creșterea capacității de cooperare: 1 studiu comparativ; 2 politici publice dezvoltate prin cooperare; 1 acord interinstituțional; 1 instrument de schimb al informației;

Rezultatele programului: creșterea nivelului de coordonare a instituțiilor publice în zona eligibilă.

Stadiul proiectului:

Implementarea proiectului a fost finalizată în data de 22.11.2019.

Au fost atinse următoarele rezultate:

- Beneficiarii proiectului au achiziționat echipamente pentru echipele de implementare a proiectului.

- Site-ul web al proiectului a fost elaborat și este disponibil la http://ajpisconstanta-interreg.ro în română, bulgară și engleză.

- Experții tuturor beneficiarilor proiectului au elaborat studiul comparativ privind cadrul de reglementare, metodologiile și procedurile de lucru în domeniile de politică și inspecție socială pentru România și Bulgaria. Studiul comparativ a fost dezvoltat în limbile bulgară și română și tipărit în 1.060 de exemplare și este disponibil pe site-ul web al proiectului la link-ul următor: https://ajpisconstanta-interreg.ro/category/ajpis/.

- 9 focus grupuri: 3 cu personalul AJPIS, 3 cu personalul primăriilor și 3 cu personalul de conducere al ONG-urilor au fost desfășurate în România și 7 focus grupuri: 2 cu personalul RDSA, 2 cu personalul instituțiilor publice, 2 cu personalul de conducere al ONG-uri și 1 cu reprezentanți ai tuturor grupurilor. În timpul acestor focus grupuri au fost identificate nevoile care vor sta la baza elaborării propunerilor de politici publice. Raportul final de la analiza nevoilor și Ghidul pentru bune practici au fost elaborate de Beneficiarul lider și traduse în limba bulgară de către Beneficiar 4. Ghidul pentru bune practici este disponibil pe site-ul web al proiectului la link-ul următor: https://ajpisconstanta-interreg.ro/category/ajpis/.

- Au fost organizate 6 ateliere de lucru despre gestionarea beneficiilor sociale și inspecția socială la Craiova, Ruse și Vratsa în perioada martie - aprilie 2019. Ca urmare, două politici publice, adaptate pentru mediul juridic românesc, respectiv, pentru cel bulgăresc, au fost dezvoltate și testate în aceleași grupuri de lucru în care a avut loc analiza nevoilor: 18 grupuri de lucru au fost organizate în perioada aprilie - mai 2019.

Propunerea de politici publice în domeniul asistenței sociale a fost trimisă de Beneficiarul lider către Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la 14.11.2019. La rândul său, ANPIS a trimis documentul la Ministerul Muncii și Protecției Sociale la 27.11.2019.

La nivelul Beneficiarului 4, politicile publice propuse în domeniul beneficiilor sociale și serviciilor sociale au fost prezentate și discutate în cadrul direcțiilor regionale „Asistență socială”, în cadrul AAS și în grupurile de lucru interinstituționale pentru dezvoltarea noua lege privind asistența socială. Prin ordinul nr. RD01-749 / 28.09.2017 al ministrului muncii și politicii sociale, a fost înființat un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea Legii serviciilor sociale. Reprezentanții Agenției de Asistență Socială (de la punctul 21 la punctul 26 din Ordin) și ai partenerului de proiect, au participat activ la Grupul de lucru. Grupul de lucru a fost activ timp de aproape 2 ani, iar legea a intrat oficial în vigoare în iulie 2020. Propunerea de politici publice în domeniul serviciilor sociale, elaborată în cadrul proiectului, a fost prezentată membrilor grupului de lucru și reflectată în lege, cum ar fi înființarea unei agenții de control al calității și alte elemente legate de acordarea de licențe pentru furnizorii de servicii.

- Conținutul celor două politici a fost transpus în materiale de instruire: pentru gestionarea beneficiilor sociale și pentru inspecție socială. 35 de instruiri pentru dezvoltarea capacității personalului organelor deconcentrate ale instituțiilor partenere din proiect de-a lungul zonei de frontieră și 25 de instruiri pentru dezvoltarea capacitatea personalului primăriilor și a personalului de conducere al ONG-urilor au fost organizate în perioada iulie - octombrie 2019.

- Acordul de cooperare interinstituțională privind schimbul permanent de informații în domeniul securității sociale a fost elaborat și semnat de către reprezentanții la nivel înalt ai celor două agenții ale administrației publice centrale din cele două țări în noiembrie 2019.

- A fost creat instrumentul IT pentru schimb de informații: https://ajpis.mbmsoftware.com/.

Imagini

Stiri

08 July 2024
Iulie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.