Slide background
Slide background
Slide background

Искате ли да научите повече за други INTERREG проекти?

Институтът LE: NOTRE, заедно със Словашкия университет по земеделие в Нитра, Словашкият технологичен университет в Братислава и Виенския технологичен университет, ще организират деветия ландшафтен форум LE: NOTRE с основна тема „Трансгранични ландшафти“.

Събитието ще се проведе в Братислава (Словакия), от 21 до 25 април 2020 г. Участниците във форума ще имат много предимства: интересни основни лекции, изложба на плакати, целодневно трансгранично преживяване на пейзажа, дискусии с местни експерти и заинтересовани страни.

Повече подробности можете да намерите на: https://forum.ln-institute.org.

Публикувано на 10.02.2020

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.