Slide background
Slide background
Slide background

Вашето мнение е важно за нас!

Ние работим по следващата Програма Интеррег Румъния-България 2021-2027.

Това е Вашият шанс да ни кажете идеята си за това, какви предизвикателства трябва да бъдат решени или какви приоритети трябва да бъдат финансирани.

В тази връзка, Ви молим да попълнете онлайн въпросника (достъпен на: https://forms.gle/9Se6gfc95wZWgbdY8) до 17-ти януари 2020 и нека заедно формираме следващата Програма!

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.