Slide background
Slide background
Slide background

Първи пленер за изкуство и култура ще бъде организиран във Видин в рамките на проект „Активно изкуство за атрактивен туризъм”

В периода 6 - 8 септември 2019 г. първи пленер за изкуство и култура ще бъде организиран на открито на централния площад на Видин, България, в рамките на проект „Активно изкуство за атрактивен туризъм”, ROBG - 368, изпълняван от Асоциация "Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС", България, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Професионална асоциация „Валахия Трансалпина“, Румъния, в качеството на Бенефициент 2.

Проектът има за цел създаване на туристически продукт с тематични арт и културни събития, базиран на природното и културно наследство, с цел популяризиране на трансграничния регион като по-привлекателна туристическа дестинация и по-добро използване на потенциала на туризма по долното течение на Дунав.
Още 3 пленерни фестивала ще бъдат организирани с участието на представители на изкуството (художници, танцьори, певци, актьори), които ще правят презентации на живо на своите творби.
Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: http://interregrobg.eu/bg/projects/our-soft-projectsb/axis-2b/2-categorie-principala/495-robg-368.html

Публикувано на: 02.09.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.