Slide background
Slide background
Slide background

Важно съобщение във връзка с използването на електронната система е-MS

В случай че Партньор трябва да изтрие обществена поръчка, добавена в списъка с поръчки в раздел „Допълнителна информация“ (чрез натискане на бутона Remove), моля НЕ натискайте бутона SAVE след натискане на бутона Remove или системата ще промени данните на партньора / договора поради грешка в приложението.

Натискането само на бутона REMOVE ще изтрие и запише правилно поръчката.
Препоръчваме след натискане на бутона „Remove“ да излезете от раздела „Допълнителна информация“ и да влезете отново, за да продължите да работите.
Този грешка е докладвана на системния разработчик и ще бъде решена при следващата актуализация на системата.

Публикувано на 26.08.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.