Slide background
Slide background
Slide background

На вниманието на румънските бенефициенти

Одобрена беше Наредба № 14/2019 относно изменение и допълнение на Правителствена наредба № 29/2015 относно управлението и използването на невъзстановими външни средства и национално публично съфинансиране за целта „Европейско териториално сътрудничество“ в периода 2014-2020 г. Документът може да бъде намерен на интернет страницата на Програмата и е достъпен на следния линк: http://www.interregrobg.eu/bg/romanian-legislation.html

Публикувано на 21.08.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.