Slide background
Slide background
Slide background

Официална церемония по откриването на реконструкцията на Пантеона на възрожденците в Русе

На 22 май 2019 г., от 13:30 часа, в сградата на Пантеона на възрожденците в Русе, на площад „Вазрожденски” ще се проведе официална церемония по откриването на реконструкцията на Пантеона и пространството около него по проект „Реконструкция и представяне на културните забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегиона Русе-Гюргево”, ROBG - 424, изпълняван в партньорство между Община Русе, България, в качеството на Водещ Бенефициент и Териториално административна единица - гр. Гюргево в качеството на Бенефициент 2.

Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, представляван от две културни и исторически забележителности на региона: Пантеона в Русе и Крепостта в Гюргево.
Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/381-robg-442.html

Публикувано на: 21.05.2019

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.