Slide background
Slide background
Slide background

ChristHaritage (ROBG-302)

“Moștenirea creștină de-a lungul coridorului cultural Russe-Giurgiu”

Care este scopul?

Promovarea dezvoltării integrate a zonei transfrontaliere Ruse-Giurgiu prin promovarea turismului cultural/religios, bazat pe utilizarea durabilă a patrimoniului cultural, religios și istoric al regiunii.

Care este bugetul?

1,499,991.21 euro, din care 1,274,992.51 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiarul lider (BL): Biserica “Sveta Petka”

Beneficiarul 2 (B2): Unitatea administrativă teritorială - Comuna Vedea

Beneficiarul 3 (B3): Biserica “Sveti Georgi”

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 12.01.2019

Data de încheiere: 11.01.2023

Durata: 48 luni

Unde se implementează?

Giurgiu – în Romania

Ruse – în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Restaurarea a trei biserici care sunt monumente culturale Restaurate;
  • Dezvoltarea a 3 produse turistice transfrontaliere integrate pentru turism cultural și religios;
  • Elaborarea unei strategii comune pentru conservarea și utilizarea comună a patrimoniului cultural, religios și istoric ca bază pentru dezvoltarea durabilă a turismului cultural și religios în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu;
  • Crearea unei rețele cu participarea părților interesate pentru dezvoltarea turismului cultural și religios în regiunea transfrontalieră Ruse - Giurgiu;
  • Conservarea valorilor materiale disponibile - lucrări, cărți, fotografii prin prelucrare specială și / sau digitalizare, sau veșminte liturgice vechi și alte obiecte culturale (cruci, lămpi, candelabre, coroane nupțiale, sfeșnice etc.), astfel încât acestea să poată fi expuse.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului:Creșterea numărului estimat de vizite pe siturile susținute de patrimoniul cultural, natural și de atracție, crearea a 3 produse/servicii turistice integrate, 1 strategie comună, politici sau planuri de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea utilizărilor economice durabile.

Rezultatele programului:creșterea cu 35.000 a numărului de înnoptări turistice din zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Proiectul se află în a 45-a lună de implementare.

BL (“Biserica Sveta Petka”) a început activitatea principală legată de „Restaurarea Bisericii Sveta Petka din orașul Ruse” la data de 16.10.2020, lucrările sunt într-un stadiu avansat de execuție. În ceea ce privește activitatea T2 – „Elaborarea strategiei comune” - în cadrul activității „Elaborarea strategiei comune”, versiunea finală a strategiei comune a fost acceptată de LB prin protocolul de primire de livrare din 10.09.2021. Activitatea este finalizată.

B2 („Comuna TAU Vedea”) – a început lucrările de construcție în data de 12.10.2020 fiind înca în desfășuarea, într-un stadiu avansat de execuție.

În ceea ce privește Beneficiarul 3:

B2 (Biserica „Sveti Georgi”) a început execuția lucrărilor în data de 02.06.2021 cu un termen de finalizare a lucrărilor de 135 de zile. Lucrările de construcție a bisericii „Sveti Georgi” sunt finalizate.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://christ-ro-bg.eu/en.

 

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.