Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 427

POD (ROBG-427)

Parteneriate pentru depășirea dezastrelor pentru o regiune sigură

Care este scopul?

Creșterea capacității de reacție și prevenire în caz de incendii forestiere sau inundații în zona Giurgiu - Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență.

Care este bugetul?

994,135.10 euro, din care 845,014.81 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Consiliul Județean Giurgiu

Beneficiar 2 (B2):  Crucea Roșie Bulgaria

Beneficiar 3 (B3): Crucea Roșie Filiala Giurgiu

Beneficiar 4 (B4): Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 26.05.2020

Data de încheiere: 25.12.2023

Durata: 43 luni

Unde se implementează?

Ruse în Bulgaria

Giurgiu în România

Ce se va întâmpla?

  • Instruirea formatorilor cu privire la creșterea gradului de conștientizare și pregătirea pentru inundații în rândul populației generale;
  • Organizarea unui seminar de prevenire pentru personalul implicat în gestionarea incendiilor și inundațiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse;
  • Organizarea „Zilelor de informare” pentru incendii forestiere și inundații în zona Giurgiu – Ruse;
  • Pregătirea pentru inundații în zona Ruse și Giurgiu;
  • Organizarea de mese rotunde și conferințe;
  • Dotarea centrelor operaționale cu echipamente moderne de comunicare și intervenție pentru inundații și incendii forestiere.

Rezultatele (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului: 

- 4 parteneriate comune în domeniul avertizării timpurii comune și al răspunsului în situații de urgență

- 276.000 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor

- 500.000 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

– 500.000 - Populația care beneficiază de acțiuni pentru gestionarea riscurilor

Rezultatele programului: Calitatea managementului comun al riscurilor în zona de cooperare transfrontalieră

Stadiul proiectului (reflectat în rapoartele de progres)

Proiectul s-a finalizat pe 25.12.2023.

În timpul perioadei de implementare s-au realizat următoarele progrese:

Conferințele de deschidere a proiectului au fost organizate, online în data de 28.07.2020 de către LB și de către B2 in data de 30.09.2020.

LB – Consiliul Județean Giurgiu a recepționat în 14.09.2022 două autospeciale de 20t pentru transport apă, dotate cu pompă, care vor fi utilizate de ISU Giurgiu pentru intervențiile în caz de inundații sau incendii forestiere.

Pe 10.03.2023 a avut loc recepția echipamentului de intervenție de urgență (Dispozitive de protecție respiratorie, imagistică termică integrată în mască).

A fost elaborată o strategie comună de intervenție și acțiune preventivă împotriva incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse.

Pe 06.12.2023 a fost încheiat un parteneriat comun între Consiliul Județean Giurgiu și Instituția Prefectului Județean Giurgiu, Administrația Regională Ruse, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Municipiul Comana, Municipiul Singureni, Municipiul Prundu, Municipiul Izvoarele, Municipiul Schitu, Municipiul Gostinu și Municipiul Dve Mogili.

B2 – Crucea Roșie Bulgară a participat la trainingurile și zilele de informare organizate de B3 - Crucea Roșie Giurgiu și a participat, de asemenea, la semnarea protocoalelor de colaborare între B3 și instituțiile responsabile de intervenția în caz de inundații și incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse.

În perioada 28.02-01.03.2023, B2 a organizat o Zi de informare în Ruse, la care au participat 58 de persoane, dintre care 15 din România.

În perioada 23-24.03.2023 au fost organizate o masă rotundă și o conferință la care au participat 62 de persoane, dintre care 24 din România.

Pe 30.03.2023 a avut loc pregătirea populației, conform Activității 4 - Pregătirea populației în caz de inundații în zona Ruse și Giurgiu, din municipalitatea Slivo Pole - satul Ryahovo și orașul Slivo Pole, precum și într-o școală din orașul Dve Mogili. Persoane instruite din populația adultă - 49, dintre care trei cetățeni români și dintre elevii de liceu - 24 de persoane.

B3 – Crucea Roșie Giurgiu a organizat 7 sesiuni de instruire în domeniul măsurilor de protecție împotriva inundațiilor. A organizat o masă rotundă și o conferință (15-16.09.2022) și un eveniment cu instituțiile responsabile de intervenția în caz de inundații și incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse (29.09-02.10.2022).

În perioada 27-28.04.2023 au fost organizate Zilele de informare din Giurgiu.

Parteneriatul pentru acțiuni de formare și voluntariat în situații de inundații a fost încheiat la 03.04.2023 între Crucea Roșie Filiala Giurgiu și Crucea Roșie Bulgară, Clubul Sportiv al Direcției Securitate la Incendiu și Protecție Civilă Ruse și Asociația ONG Euroregiunea Danubius.

Site-ul este actualizat și rulează la adresa: https://emergencysituationsrobg.com.

B4 – Universitatea Ruse “Angel Kanchev” a recepționat sistemul informațional geografic (GIS) și l-a integrat în mediul său tehnologic. Acest sistem informațional geografic va ajuta la stabilirea zonelor care pot fi afectate de incendii forestiere. A fost elaborat un inventar bilingv (în limbile română și bulgară) cu zone care pot fi afectate de incendii forestiere în zona Giurgiu-Ruse. De asemenea, realizată o evaluare a vulnerabilităților și pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona Giurgiu-Ruse.

În perioada 05-07.04.2023 a fost organizat în Veliko Tarnovo, evenimentul intitulat "Încheierea de protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul inundațiilor și intervenției la incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse” de către echipa Universității din Ruse.

Pe 24.11.2023 au fost încheiate două protocoale de colaborare de către Universitatea Ruse “Angel Kanchev” și anume:

1. Parteneriat pentru fluviul Dunărea încheiat între Universitatea din Ruse „Angel Kanchev” și Administrația Regională- districtul Ruse, Compania de Infrastructură Portuară Bulgară - Ruse, filiala Port-Ruse, Muzeul de Istorie Regională – Ruse, Consiliul Județean Giurgiu, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu şi Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”. Acest parteneriat are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a cadrului general de cooperare între Părţi, îndreptat spre protecţia fluviului Dunărea şi a spaţiului Dunărea de incendii şi inundaţii forestiere în zona Giurgiu - Ruse. regiune, precum și la conservarea biodiversității, a patrimoniului natural și cultural.

2. Acord de parteneriat pentru educația copiilor și tinerilor pentru gestionarea durabilă a incendiilor forestiere și a inundațiilor încheiat între Universitatea din Ruse „Angel Kanchev” și Conducerea Regională a Învățământului – Ruse, Direcția Regională „Securitatea împotriva incendiilor și protecția Populației, Crucea Roșie Bulgară, Consiliul Județean Giurgiu, Inspectoratul Școlar-Giurgiu, Liceul „Ion Maiorescu”-Giurgiu, Liceul „Nicolae Cartojan”-Giurgiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență-Giurgiu și Cruce Roșie Filiala Giurgiu. Acest parteneriat are ca scop stabilirea, în condițiile legii, a cadrului general de cooperare între părți, îndreptat către educația copiilor și tinerilor pentru managementul durabil al incendiilor forestiere si inundațiilor în regiunea Giurgiu - Ruse.

Imagini

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.