Slide background
Slide background
Slide backgroundROBG–126 GRADe

“Sistem comun de prevenire și gestionare a riscurilor pentru comunitățile Grădinari - Malu - Byala pentru o regiune transfrontalieră sigură și dezvoltată”

Care este scopul?

Obținerea unei mai bune gestionări comune a situației de risc din zona transfrontalieră Byala (Pleven, Bulgaria) - Grădinari, Malu (Giurgiu, România)

Care este bugetul?

705,521.22 euro, din care 599,693.04 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 6.036 euro

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădinari

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Malu

Beneficiar 3 (B3): Municipalitatea Byala

Cand?

Data de începere: 31.12.2016

Data de încheiere: 30.03.2019

Durata: 27 luni

Unde?

Pleven în Bulgaria

Giurgiu în România

Cum?

  • crearea unui sistem comun pentru gestionarea riscurilor transfrontaliere;
  • achiziționarea logistică de echipamente pentru rezolvarea situațiilor de urgență;
  • ghiduri comune pentru gestionarea comună a pericolelor naturale și a altor situații de urgență în Byala, Grădinari și Malu;
  • aplicații comune pentru inundații, incendii și pericole legate de perioada de iarnă;
  • campanii de conştientizare privind gestionarea riscurilor.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 18.179 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 18.179 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, 18.179 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere, 1 parteneriat comun în domeniul avertizării timpurii comune și a răspunsului la situații de urgență

Rezultatele programului: îmbunătățirea calității managementului riscurilor

Stadiul proiectului (reflectată în rapoartele de progres)

Implementarea proiectului a fost finalizată pe 30.03.2019, proiectul obținând rezultatele propuse.

Echipa de management intern a fost înființată și LB a contractat servicii de consultanță pentru management, în timp ce B2 a contractat servicii de consultanță în achiziții publice. Prima conferință de presă a avut loc pe 28 martie 2017.

A fost oferită o instruire a membrilor Comitetului de coordonare comună in Giurgiu (03.05.2017) în cooperare cu Centrul Transfrontalier pentru Gestionarea și Coordonarea Intervențiilor. De asemenea, au fost organizate două grupuri de lucru în Malu (22.06.2017) și în Byala (25.07.2017).

Au fost finalizate procedurile de achiziții publice pentru echipamente pentru situații de urgență de toți partenerii proiectului (2 motociclete, 2 pompe pentru motor, 3 generatoare de energie electrică, tractor cu remorcă și lamă de zăpadă, camion cu apă și spumă, stații radio portabile și încărcătoare pentru telefoane mobile). Cu toate acestea, tractorul și generatorul de energie electrică livrate către BL nu au fost conforme cu specificațiile tehnice și contractele aferente au fost reziliate.Procedurile de achiziție au fost relansate și echipamentul a fost livrat în august și noiembrie 2018.

Au fost elaborate ghiduri pentru gestionarea comună a pericolelor naturale și a altor situații de urgență în Byala, Grădinari și Malu. De asemenea, o amplă campanie de sensibilizare cu privire la gestionarea riscurilor, inclusiv 8 seminarii în școli, 4 seminarii cu instituții publice, precum și 4 publice au fost implementate în Byala, Gradinari, Malu. Aplicațiile comune „Inundații” , „Foc” și „Iarna” au fost, de asemenea, elaborate la Byala (03.05.2018) , Malu (05.06.2018)și Gradinari (31.01.2019).

A fost creat și lansat site-ul web al proiectului: www.graderobg.eu.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.