Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 290

ROBG-290

“Писмените съкровища на Долен Дунав”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион Румъния – България чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване на общите предимства и потенциал, както и преодоляване на несъответствията.

Какъв е бюджетът?

486 028.75 евро, от които 413 124.43 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 9,000 евро за ВБ, 23,855 евро за Б2 и 27,400 за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация "Глобални библиотеки България"

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна библиотека на Долж „Александру и Аристиа Аман“

Бенефициент 3 (Б3): Регионална библиотека„Любен Каравелов“

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.10.2018

Крайна дата: 08.04.2020

Продължителност: 17 месеца и 30 дни

Къде ще се изпълнява?

Крайова – в Румъния

София, Русе – в България

Как ще се изпълнява?

  • Нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм „Долен Дунав“ (Долен Дунав ТДЛТ);
  • Две пилотни, модерни и иновативни за целия регион литературни туристически атракции ще бъдат създадени в библиотеките в Русе и Крайова, базирани на най-новите дигитални технологии;
  • Най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута ще бъдат създадени в трансграничната зона;
  • Два международни литературни фестивала;
  • Интегрирана стратегия за развитие на Долен Дунав ТДЛТ,разработена с активното участие на всички заинтересовани страни в трансграничния регион;
  • Тригодишен план за действие за управление на Новия Долен Дунав ТДЛТ;
  • Ще бъде изготвен Стратегически план за развитие на трансгранична мрежа от заинтересовани страни;
  • Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новата визия на Долен Дунав ТДЛТ.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на подкрепени обекти от културно и природно наследство и атракции, създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги, 4 общи стратегии, политики или планове за управление и валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба.

Резултати на програмата: увеличаване броя на нощувките в трансграничната зона с 4.320.

Статус на проекта

Проектът, който стартира на 10.10.2018 и в момента е в 9 месец от своето изпълнение от общо 17 месеца и 30 дни. По време на първия отчетен период за описване напредъка на дейностите Водещия бенефициент сключи договор за счетоводен и финансов мениджмънт на проекта. Освен това беше подписан договора за консултантски услуги при изготвяне на тръжната документация и обществени поръчки, както и договор за дизайн и поддръжка на уебсайт по проекта.  

Бенефициент 2 подписа 4 договора за директно закупуване на 2 лаптопа, промоционални материали, кетъринг услуги и преводачески услуги, както и 7 договора за изследователски дейности.

Бенефициент 3 подписа договор за доставка на обурудване – 2 лаптопа и мобилни телефони и 8 договора за теренни проучвания в областите Монтана, Силистра, Добрич, Русе, Велико Търново, Враца, Видин и Плевен.

Също така, оборудването в рамките на проекта беше закупено.

Проучването, водено от Бенефициент 2 и Бенефициент 3 ще опише действителното състояние на литературните туристически ресурси и туристическата инфраструктура, качеството на предлаганите услуги и продукти, ще намери и опише нови, непознати досега литературни ресурси, както и нови туристически продукти и атракции.

По време на пресконференцията, организирана от Бенефициент 2 в Крайова в периода 18.11.2019 – 19.11.2019 бе публикувана една статия в пресата относно проекта.

Изображения

Август 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.