Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 290

Written treasures (ROBG-290)

Писмените съкровища на Долен Дунав

Каква е целта?

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион Румъния – България чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване на общите предимства и потенциал, както и преодоляване на несъответствията.

Какъв е бюджетът?

486 028.75 евро, от които 413 124.43 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 9,000 евро за ВБ, 23,855 евро за Б2 и 27,400 за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация "Глобални библиотеки България"

Бенефициент 2 (Б2): Окръжна библиотека на Долж „Александру и Аристиа Аман“

Бенефициент 3 (Б3): Регионална библиотека„Любен Каравелов“

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.10.2018

Крайна дата: 08.04.2020

Продължителност: 17 месеца и 30 дни

Къде ще се изпълнява?

Крайова (Долж) – в Румъния

София, Русе – в България

Как ще се изпълнява?

  • Нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм „Долен Дунав“ (Долен Дунав ТДЛТ);
  • Две пилотни, модерни и иновативни за целия регион литературни туристически атракции ще бъдат създадени в библиотеките в Русе и Крайова, базирани на най-новите дигитални технологии;
  • Най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута ще бъдат създадени в трансграничната зона;
  • Два международни литературни фестивала;
  • Интегрирана стратегия за развитие на Долен Дунав ТДЛТ,разработена с активното участие на всички заинтересовани страни в трансграничния регион;
  • Тригодишен план за действие за управление на Новия Долен Дунав ТДЛТ;
  • Стратегически план за развитие на трансгранична мрежа от заинтересовани страни ще бъде изготвен;
  • Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новата визия на Долен Дунав ТДЛТ.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на подкрепени обекти от културно и природно наследство и атракции, създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги, 4 общи стратегии, политики или планове за управление ивалоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба.

Резултати на програмата: увеличаване броя на нощувките в трансграничната зона с 4.320.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта започна с начална среща в София. Определеният проектен екип беше надлежно оборудван с необходимото оборудване. Управителният съвет на проекта също беше назначен, който започна да направлява развитието на проекта. Линиите за комуникация бяха установени и използвани в ежедневната работа по дейностите по проекта. Изработката на уеб сайт на проекта е в ход, а името на домейна и хостингът са установени. Подписани са договорите за 15 теренни проучвания; резултатите се използват при подготовката на Интегрираната стратегия за устойчиво развитие на писмените съкровища на Долна Дунавска трансгранична дестинация за литературен туризъм. Резултатът от работата на екипа е обсъден на специална среща в Крайова. Двамата туристически експерти разработиха туристическите маршрути и обекти.

Първата стартираща пресконференция за проекта се проведе в Крайова и получи съответното медийно отразяване.

Комуникационната стратегия на проекта е разработена и приета от партньорите на проекта.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.