Slide background
Slide background
Slide background

Посещение на място за популяризиране на проекта код e-МС: ROBG – 174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в гр. Зимнича и Свищов”

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.