Slide background
Slide background
Slide background

Заключителна конференция на проект „DANRISS“

На 18 декември 2019 г. в Констанца, Румъния, ще се проведе заключителната конференция на проекта „DANRISS - Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна Служба (RIS)”, ROBG-172.

Проектът, финансиран в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България, се изпълнява от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, България, Водещ бенефициент на проекта, в партньорство с Румънската Морска Администрация, Бенефициент 2.

Събитието ще се проведе в заседателната зала „Овидиус“ на хотел Рамада, Мамая, Констанца, с начален час 13.00 часа.

Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: http://interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/308-robg-172.html.
Публикувано на: 28.11.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.