Slide background
Slide background
Slide background

Начална конференция на проекта "Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към инфраструктурата TEN-T ", ROBG-510, организирана от Община Балчик

Четвъртък, 5 декември 2019 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на СПА хотел Реджина Мария, Балчик, ще се проведе началната конференция на проект „Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към инфраструктурата TEN-T“. На събитието ще присъстват и представители на Териториалната Административна Единица Мангалия - Водещ Бенефициент на проекта.

Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: http://interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-1bg/2-categorie-principala/535-robg-510.html
Публикувано на: 28.11.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.