Slide background
Slide background
Slide background

Още една тематична среща, организирана за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На 4-ти юли 2019 г., в сградата на Община Добрич се проведе втора тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на програмата Interreg V-A Румъния - България.
Полезни практически дискусии, свързани с попълване на партньорски доклади и проектни доклади, бяха проведени, а също така бяха обсъдени и изяснени и други аспекти, свързани с изпълнението на проектите.

Още две подобни тематични среши предстои да бъдат организирани през следващите месеци, датите и мястото за които предстои да бъдат определени.

За да видите снимките от събитието, натиснете тук.

Публикувано на 05.07.2019

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.