Slide background
Slide background
Slide background

CREATWIN eMS 187

Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в областта на културатаи творческите индустрии от трансграничната зона

Каква е целта?

Да се подобри базата от знания за творческите и културните индустрии, както и бариерите спрямо трудовата мобилност в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

577,790.85 евро, от които 491,112.80 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 47,634 евро от Водещия бенефициент, 63,897 евро за Бенефициент 2 и 51,650 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация "Форевър за Европа" (FEA) (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC) (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.05.2017

Крайна дата: 04.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Окръзи Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Румъния

Области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, България

Как се изпълнява?

 • едно проучване за идентифициране и оценка на свързани с културните и творческите индустрии в целевия трансграничен регион;
 • едно проучване за идентифициране на специфични аспекти на националното законодателство на Румъния и България по отношение на социалната сигурност, заетостта, данъците и финансови въпроси;
 • обучения за румънски служители в творческите и културните индустрии;
 • обучения за български служители в творческата и културната индустрия;
 • трансгранични посещения за обмен на опит за професионалисти в областта на творчеството и културните индустрии;
 • интегрирани съвместни трансгранични борси за трудова заетост;
 • аудио-видео промоционални материали по отношение на трудовите борси;
 • 2 трансгранични центъра за подпомагане на дейности и заетост в областта на културата и  творческите индустрии;
 • уеб сайт, действащ като интерактивна платформа за предоставяне на убедителна информация и насърчаване на творческите и културните индустрии;
 • образователни каравани в университетите от Крайова и Русе за популяризиране на младежката заетост в творческите и културните индустрии;
  информационни и рекламни материали (хартиени торбички, дрънкулки, топчета, химикалки, бележници A5, шапки, тениски, чадъри, стик флаш-памет 32 GB, промоционални ролкови филми, презентационни филми, видеоклипове и радио-песни).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 37 инициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни места и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 11 обучителни сесии; 11 панаири за работни места; 6 посещения за обмен на добри практики; 1 уебсайт; 8 каравани за обучение;

- 558 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежта и заетостта, възможностите за образование и трансграничното висше и професионално образование.

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 22,758.

Статус на проекта

Основният напредък, регистриран на ниво проект, включва:

Организирана от ВБ откриващата пресконференция, проведена на 13 декември 2017 г., в Крайова, с 42 участници.

Разработване на съвместно проучване за идентифициране и оценка на икономическите дейности, свързани с културните и творческите индустрии в целевата трансгранична зона Румъния-България.

Разработване на съвместно проучване за определяне на специфични аспекти на националното законодателство на Румъния и България по отношение на социалната сигурност, заетостта, данъците и финансовите въпроси.

Бе финализирана от ВБ дейността, свързана с организирането на пет обучения за румънски служители в творчески и културни индустрии. Бяха организирани обучения в Бекет-Долж, Корабия-Олт, Дубова-Мехединци, Турну Магуреле-Телеорман, Комана-Гюргево.

Започна и кореспондентската дейност, свързана с Б3. Проведени бяха три обучения в Нисово, Русе, Вонеща вода, Велико Търново и Плевен.

В Румъния бяха организирани 3 събития за обмяна на опит в окръзите Долж, Олт и Мехединци.

Първата образователна каравана, беше организиран от Б3 в Русе и посетенa от 27 участници.

В седалището на Б2 и Б3 бяха създадени два трансгранични центъра за подпомагане на дейностите и заетостта в културните и творческите индустрии.

Уебсайтът на проекта е достъпен на всички три езика https://www.creatwin.eu/.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.