Slide background
Slide background
Slide background

Thematic meeting with the Lead beneficiaries of projects financed under the third call of INTERREG V-A Romania – Bulgaria Programme – 7th of May 2019, Vratsa, Bulgaria

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.