Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 278

ROBG-278 - „SoBy - Подобрена координация и социални политики между Община Бяла и комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“

Каква е целта?                               

Целта на проекта е да подобри сътрудничеството и направи по-ефективни публичните институции в трансграничния регион Румъния - България.

Какъв е бюджетът?

1,081,938.54 евро, от които919,647.75 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 18,431 евро за Водещ бенефициенти20,000 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Бяла(България)

Бенефициент 2 (Б2): комуна Градинари (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 02.02.2019

Крайна дата: - 01.02.2021

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе, България

Гюргево, Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за действия за възрастните хора
  • Развитие на отдел „Социални грижи” в общинска зала „Градинари”
  • Създаване на GraDAL - активна и директно подпомагана система на живот за възрастни хора, живеещи в Градинари
  • Създаване на информационна система за обмен между социалните отдели на Градинари и Бяла
  • Съвместни социални мероприятия за възрастни хора
  • Създаване на център за възрастни хора в община Бяла

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 5 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: -

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Проектът е в раннo изпълнение.Допълнителна информация, след като бенефициентите представят първия доклад за напредъка.

Изображения

Август 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.